NVE spår 11 TWh økning i kraftbehovet fra industrien og 7 TWh fra transport innen 2035, og det må framskaffes på et vis. Spørsmålet er hvordan det skal skje.

Debatten ble startet i formannskapet da HalsaLista lurte på bakgrunnen for de fem vindkraftområdene i arealplana, og at de var fjernet. Kommunedirektøren hadde foreslått fire av dem, han så for seg økte inntekter, men med unntak av Rognskogfjellet er ikke områdene utredet.

Arbeidsgruppa hadde fjernet alle områdene, mot ordførerens stemme, og heller ikke i formannskapet ble områdene tatt inn igjen. I kommunestyret var det bare Høyre som støttet ordførerens ønske om å se på vindkraft, men det kom ikke noe forslag til vedtak. Det er altså ikke flertall for vindkraft i Heim.

Grønn energi

Men i tillegg var også to private initiativ fjernet: Et område med alternativ vindkraft i Engdalen og et solcelleanlegg på Halsa. Begge er småskala anlegg i tilknytning til gårdsbruk, noe vi mener det må kikkes nærmere på. Derfor støttet vi ordførerens forslag om å utarbeide en energistrategi for Heim.

Hva kommunedirektøren rekker i løpet av 6 uker gjenstår å se, men håpet er at politikerne får et innblikk i nasjonale tall og planer, og hvordan det vil påvirke Heim. I det minste vil vi forhåpentligvis få vite nok til at vi kan ta inn igjen de to private forslagene, og bidra til utvikling av grønn energi lokalt.

Siste ord er neppe sagt om vindkraft, men selv om vi forstår bekymringen, er det synd at Nei til vindkraft velger å fremstille vedtaket i kommunestyret som noe annet enn det er. Politikerne trenger informasjon, det haster å få fram mer strøm både til den lokale industrien og den grønne omstillingen, og det blir for lenge å vente på regjeringens havvindsatsing i 2040, slik Arbeiderpartiet foreslo i møtet.

Vindkraft

De opptegnede arealene for vindkraft vil ikke bli tatt inn i arealplana i Heim. Vi måtte spørre tre ganger før vi fikk svar, men det var som vi trodde: Står områdene i plana blir kommunen bare høringspart hvis noen ønsker etablering. Slik vi ble da oppdrettsanlegget for torsk nettopp ble plassert rett utenfor hytteområdet på Strand, med støtte fra et splittet formannskap.

En slik feil kan ikke kommunen gjøre flere ganger, og heldigvis snur den nye arealplana om på dette. Kommunen må ha siste ord i etablering av industri i sårbar natur.