Melhus kommune har bestemt at de ikke vil gjenvinne skiferstein fra taket på Gimse skole. Taksteinen har en estimert verdi på 300 000 kroner? Begrunnelsen er at det ikke var lønnsomt!

HALLO! LØNNSOMT?

Kan jeg påberope meg samme begrunnelse?  Min påtvungne renovasjon er for MEG absolutt ikke lønnsom.

Jeg må betale 2,4% av min netto pensjon for å avlevere min beskjedne sjerv avfall, som ReMidt kaller ressurser. ( På samme måte som den gamle kua levert til slakt blir transformert til oksekjøtt på veg til ferskvaredisken).

En annen betraktning er at Vedums eksempelfamilie ( 2 voksne, en 7-åring og en 17-åring. Nettoinntekt 1 mill.) betaler 6 promille for å levere 4 x så mye søppel. Jeg har nå mottatt to nye, store og stygge søppelkasser. Jeg har fått en emballasjedunk (140 liter) og en ditto dunk for matavfall. Dermed kan jeg, en aleneboende pensjonist, levere 23 liter (to vaskebøtter) med glass/ metallemballasje hver uke, og enda mer absurd, 10 liter matavfall hver dag.

Jeg er klar over at vi som bor alene (19% av landets innbyggere) ikke faller inn under Ap's ALLE SKAL MED, og Sp's HELE LANDET I BRUK, men jeg greier ikke å leve opp til ReMidts ønske om ressurser.

Jeg vil nå, når jeg er påtvunget denne matavfallsdunken, avslutte min over 30-årige karriere som «hjemmekompostør». Det blir for kostbart å kjøpe inn strø i tillegg til et unødig kostbart renovasjonsgebyr. Jeg har i de 16 årene jeg har bodd her aldri gjort krav på rabatt for ikke å forurense restavfallet med matsøppel, da jeg komposterer. Jeg har vel da spart Hamos og ReMidt for over 11 000 i rabatt ( 2022 kroner).

Jeg vet ikke om ReMidt bruker «Vedumkalkulator» eller om de har gått over til AI (kunstig intelligens),  noe merkelig er det. Jeg undres på om denne nyordningen skal evalueres noen gang,  eller vil førstebestemmerne mene at alt er kostnadseffektivt/ korrekt og rettferdig?