I forrige uke åpnet regjeringa for at kommunene kan innføre krav om koronapass for å bekjempe den eksplosive smitteøkninga vi nå ser både i Norge og Europa for øvrig. Årsaken er at man nå ser en relativ stor økning i antall sykehusinnleggelser, og man frykter at presset rett og slett blir for stort. Myndighetene ser også innføring av koronapass som et verktøy for å unngå fullstendig nedstenging av samfunnet, samt at man ser for seg at flere vil velge å vaksinere seg når de opplever seg nærmest ekskludert uten vaksinen.

Tromsø, som har opplevd et stort smittetrykk og mange sykehusinnleggelser den siste tida, har allerede vedtatt å innføre krav om koronapass så snart det praktisk lar seg gjøre. I Nederland har man allerede gjort det, pluss at myndighetene har valgt å stenge ned mye. Blant annet vil tirsdagens VM-kvalifiseringskamp mellom Nederland og Norge gå uten tilskuere på tribunen. Myndighetene i Nederland opplyser at krav om koronapass er innført blant annet for at folk fortsatt skal kunne gå ut og nyte utelivet, men da på en sikrere måte.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Det er ingen tvil om at det finnes legitime grunner for å stramme inn «friheten» litt nå. Ifølge VG viser tall fra FHI at uvaksinerte har rundt åtte gangere så stor risiko for innleggelse på sykehus med covid-19 sammenlignet med fullvaksinerte. I Nederland viser statistikken at sjansen for at vaksinerte blir så syke at de blir innlagt på sykehus med korona, er 17 ganger mindre enn for uvaksinerte. I tillegg ser man at det er 33 ganger mindre sjanser for at en vaksinert må inn på intensivavdelingen på sykehuset, ifølge det nederlandske folkehelseinstituttet, RIVM.

Det er en menneskerett å bestemme selv om man vil la seg vaksinere. Samtidig er det ingen menneskerett å kreve null restriksjoner som uvaksinert i en verden der folk fortsatt dør i store antall som følge av pandemien. Flere uvaksinerte i Norge hevder nå at det ligger en urettferdighet i at dører eventuelt stenges for dem som ikke har tatt vaksinen. En kan da spørre om det er mer rettferdig å stenge dørene for alle, også de som har tatt et stort samfunnsansvar ved å beskytte seg selv og andre med vaksinen?

Det er risiko med alt vi putter i kroppen vår, også vaksiner. Og nei, vi vet ikke hundre prosent sikkert at det ikke vil dukke opp senbivirkninger av vaksinen. Men det vi vet, er at koronaen dreper millioner av mennesker nå, og at vaksinen er det eneste vi har å hjelpe oss med ut av denne krisen. Derfor bør alle vaksinenektere gå en ekstra runde med seg selv og spørre hva som egentlig er det beste for en selv og menneskene rundt seg!