Vi trenger en ny regjering som vil fikse ordninga med avtalefesta pensjon

foto