I Orkland kommunestyre 21. desember demonstrerte ordfører Oddbjørn Bang metoder godt egnet til å kvele et levende lokaldemokrati.

1. Behandle innspill fra mindretallet som luft; i dette tilfellet ved å stemme ned grundige tekstforslag fra opposisjonen uten et ord til forklaring.

2. Bruk makta som ordstyrer til å møte kritikk med alt fra sleivspark til moralsk fordømmelse.

Navletitting på Orkanger

Kjell Rønningsbakk (SV) ble sendt ned fra talerstolen med beskjed om at budsjettmøtet ikke er en botanikktime.

Jan Grønningen (H) fikk tung refs i plenum for noe han skal ha sagt om ordføreren i et møte på fylkestinget – men som verken ser ut til å ha vært sagt eller ment på noen belastende måte.

Undertegnede var «navlebeskuende» i debatten om arealplanen og «polariserende» i debatten om budsjettet. Det må du regne med når du kritiserer nedprioritering av barn og eldre på Orkanger, men jaggu singler det godt i Senterpartiets glasshus.

Grunneier-demokratiet

«Navlebeskuende» – med referanse til fokus på Orkanger sentrum – er karakteristikken fra et parti som i praktisk politikk opptrer som interesseorganisasjon for grendelag og grunneiere i Orkland. Å kjempe for grenda si er en æressak, bare ikke når det gjelder Orkanger. Å bygge ned natur for å selge flest mulig tomter til fritidshus, er høyverdig Sp-politikk til fordel for den enkelte grunneiers lommebok.

Forsømmelser på Orkanger

Polariserende? Småbylista gikk til valg på å beholde kretsgrensene i perioden, og vi har vært med på å frede skolene på Krokstadøra og Lysheim og kjøkkenet på Krokstadøra trass i kommunedirektørens råd om å legge ned. Samtidig sier vi klart fra om det vi mener er urimelige skjevheter internt i kommunen. Det gjelder dypt alvorlige forhold særlig ved Orkanger barneskole, samt åpenbare forsømmelser overfor eldre og andre myke trafikanter i Orkanger sentrum. Ordføreren advarer mot en polariserende retorikk, for vi skal bygge Orkland sammen.

Adolf Hitler-parti

Her tre eksempler på det Senterpartiet har møtt Småbylista/Orkanger med i Orkland:

  • I valgkampen legger en av partiets listekandidater ut et godt spredt innlegg på Facebook der han bla kaller tre av oss «disse selvgode ørbøggene» og «disse udugelige patriotene» som fortjener minimal respekt. Mobben biter på. En av de mange som kommenterer sammenligner oss med Adolf Hitler. Sp gir listekandidaten bak innlegget et politisk verv.

  • Kommunestyrerepresentant Arild Røland fra Sp foreslår i ST å sende barn fra Orkanger med buss til skolene på Krokstadøra og Lensvik. Å hente unger fra Orkanger for å fylle halvtomme skoler var tema i gamle Snillfjord og Agdenes allerede kort tid etter kommunesammenslåinga. Stor begeistring og skadefryd i sosiale medier etter saken i ST, for nå kan også «byungene» på Orkanger få kjenne på hvordan det er å ta buss til skolen.

  • Bjørn Berg, en av Senterpartiets toppkandidater foran valget til høsten, kaster seg inn i debatten om bussing: «Og så har vi så reint badevatn på Krokstadøra, ha-ha». Sett utenfra er kloakk på badeplassene i Gammelosen komisk, sett fra Orkanger er flåseriet polariserende og respektløst. Men respekt skal gå bare i en retning i Orkland.

Makt og arroganse

Småbylista prøver å bygge politikk mest mulig på kunnskap, fakta og faglige råd, minst mulig på synsing. Dessverre ser det ut til at fakta oppfattes provoserende når de ikke tjener flertallets interesser. Uten en aktiv opposisjon dør demokratiet. Flinke folk forsvinner fra politikken i et klima der mindretallet opplever makta som arrogant. Småbylista kommer uansett til å leve videre som et uredd parti.