Jeg bryr meg om deg og alle innbyggerne i vår flotte kommune.

Jeg ønsker å sikre at du får gode, skreddersydde tilbud og den omsorgen du fortjener- gjennom hele livet

Kommunen har hatt et økende folketall og har doblet folketallet i perioden 1965–2019. Veksten i folketallet var på hele 26,2 prosent i perioden 2021–22, noe som krever stor utvidelse av tjenestetilbudet i kommunen, slik som nye og utvidede skoler, barnehager, helsetjenester og mye annet. Dette krever stødig økonomiskstyring og langsiktig arbeid. Vi ser også at hele 73,4 prosent av arbeidstakerne er pendlere, og de vil bo og leve sine liv i vår kommune. Det gjør at mitt fokus er på bærekraftig utvikling av botilbud i alle livets faser, pendlerløsninger, infrastruktur, samt steds og sentrumsutvikling i tråd med folks ønsker og behov.

Statsforvalteren har analysert alle våre tjenester de siste 4 åra og kom med en rapport som viser et svært positivt bilde av kommunen. Det gir meg inspirasjon til å fortsette utviklingen av Skaun som en solid, veldrevet og innovativ kommune.