Både politikerne og innbyggerne i Rindal fikk litt av et sjokk da økonomisjef Henning Andersen under budsjettmøtet i desember 2021 la fram tall som viste den økonomiske realiteten for kommunen. Overforbruket innen helse og omsorg var på 8,5 millioner kroner, mens overforbruket innen teknisk etat var på 1,6 millioner kroner. Og nyheten ble ikke bedre av vissheten om at kommunen ville dra med seg et overforbruk på 7,5 millioner kroner inn i 2022. Ord som sjokk, krise og dramatisk ble brukt av politikerne for å beskrive situasjonen.

Og utsiktene skulle bli verre. I januar 2022 kunne økonomisjefen opplyse at overforbruket innen helse og omsorg ville bli på 10,6 millioner kroner, ikke 7,5 millioner, slik som beskrevet én måned tidligere. Dermed ble bremsene satt på. Investeringer ble utsatt og/eller stoppet, pluss at det ble satt i gang et omfattende innsparingsprogram. I juni kunne økonomisjefen meddele at kommunen lå an til et merforbruk på 8,7 millioner kroner, så det var fortsatt en lang vei å gå.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Og i september i fjor kom mørke skyer seilende på nytt. Etter andre tertial var det klart at kommunen lå an til smell på 19,6 millioner kroner i forhold til budsjett, et resultat som ville bety at kommunen sto i fare for å bruke opp nesten alle fondsmidlene, altså sparepengene, sine. En konsekvens av dette var at kommunen så ut til å måtte kutte driftskostnadene med 17 millioner kroner i år.

Etter sjokket før jul i 2021, ble det satt i gang mange tiltak for å få ned driftskostnadene. Men utfordringa var ikke enkel, da utgifter kommunen ikke hadde påvirkning på, blant annet konsesjonskrafta, spilte en stor rolle i negativ retning. Men i desember så det mørke skydekket ut til å endelig sprekke opp litt. Rett før jul lå det an til at kommunen skulle berge med en smell på 7,2 millioner kroner, ikke 19,6 millioner, slik det så ut i september. Og resultatet skulle bli ende bedre. Da kommunen tidligere denne måneden behandlet regnskap og årsmelding for 2022, viste resultatet en negativt driftsresultat på 320 000 kroner.

Rindal kommune har fortsatt et godt stykke arbeid foran seg med å få tilpasset tjenestenivået til det økonomiske handlingsrommet som ligger der. Men med tanke på de realiteten kommunen sto overfor ved utgangen av 2021, er det ingen tvil om at både kommunens administrasjon, politikerne og ikke minst de ansatte, har gjort en utrolig solid jobb med å få kontroll på økonomien. Politikerne har evnet å fatte tøffe sparevedtak, og de ansatte har fulgt lojalt opp. Det fortjener hele organisasjonen trampeklapp for.