Regjeringspartiene Sp og Ap har økt skattene mye i sitt forslag til statsbudsjett. Det er både bedrifter i privat og offentlig eie som rammes. Jeg vil ta for meg den ekstra skatten på vannkraftproduksjon som er foreslått tilbakevirkende for hele 2022.

De aller fleste vannkraftprodusentene i Norge eies av kommuner og fylkeskommuner.

Med den nye skatten tar staten penger fra kommunesektoren og sender til Oslo. Det blir det arbeidsplasser av i Oslo og store tap i Kommune-Norge. Orkland kommune (og tidligere Orkdal) har gjennom flere år vært en forutsigbar eier i både TrønderEnergi og Orkland Energi. Dette har også gitt gode inntekter i form av utbytte fra selskapene. Utbytte som har blitt brukt til bedre velferd i kommunen. Med dette forslaget taper Orkland kommune 8–9 millioner kroner i utbytte i 2023. Derfor må økonomisjef Berdal redusere budsjettet med ca. 10–11 millioner kroner.

Dette skyldes i all hovedsak regjeringens forslag. En skulle tro at dette ville ført til stort opprør blant ordførerne i TrønderEnergis eierkommuner. Nå er de fleste av disse rekruttert fra Sp og Ap. De har vel uttalt seg til regjeringen, men det har ikke vært mye blest om saken …

I tillegg til at kommunene taper store penger, er det merkelig at fornybar energi skattes hardere enn olje/gass. Skal en lykkes med det «grønne skiftet», er det helt nødvendig at Norge styres av folk som vil styrke nærings- og energipolitikken Vi når ikke målsettingene i det grønne skiftet uten at vi spiller på lag med private og offentlig eide bedrifter som gjerne vil bidra i den viktigste kampen framover: Å nå de nødvendige klimamålene som skal berge oss i framtida.