Dugnadsånden utgjør en enorm skaperkraft, spesielt ute på bygda. I mange små og mellomstore kommuner skapes millionverdier som følge av at frivillige stiller opp på ulønnet arbeid, til stor glede for fellesskapet. I Knyken i Orkland er det bygd et helt fantastisk skianlegg, i veldig stor grad basert på dugnad. Det samme har skjedd i Idrettsparken på Orkanger, i Gammelosen. De aller fleste anlegg og fasiliteter til glede for innbyggerne i kommunene rundt oss, er bygd på dugnad.

Dugnadsånden er en utrolig viktig faktor for at folk skal trives på bygda. Det som dugnaden skaper, gir bo- og livskvalitet til innbyggerne. Og like viktig er fellesskapsfølelsen, båndene mellom naboer, som skapes. Denne følelsen avføder trygghet, den avføder omsorg og ikke minst følelsen av å være en del av et fellesskap. Og her er de eldre en kjempestor ressurs. Snittalderen på dugnadsgjenger er ofte nemlig relativt høy.

foto
Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

I de fleste mindre lokalsamfunn kjenner folk hverandre, og de bryr seg om hverandre. Og mye derfor avfødes ofte en enorm dugnadsvilje, da folk har et iboende ønske om å glede venner og kjente. Ikke minst gjennom pandemien har vi sett at dugnadsånden, viljen til å stille opp for hverandre, for fellesskapet, har økt. Folk stiller opp og handler for hverandre, vi gir avkall på goder og lar egoismen vike plass for fellesskapets interesser i bekjempelsen av pandemien. Vi står med andre ord sammen.

Natt til julaften opplevde Synne Bævre og Lais Hjertvik Halsa marerittet da hestene deres sprang gjennom innhengninga og forsvant. Begge fryktet at det verste kunne ha skjedd da de ikke fant spor etter hestene på to døgn. Men hva skjedde? Jo, hele bygda stilte opp på dugnad for å lete etter hestene. Folk kom med snøskutere og droner for å hjelpe til, mens de to fortvilte hesteeierne stadig mottok telefoner fra ukjente folk som også ville komme og hjelpe til. Og søndag ble fortvilelsen snudd til glede, da «dugnadsgjengen» endelig fant hestene i god behold.

Dette fellesskapet, denne viljen til å stille opp for hverandre, er noe av det mest verdifulle bygdenorge kan by på, en av de viktigste bestanddelene for å skape gode, trygge lokalsamfunn. Og det er det verdt å ta vare på!