Årets valg er avgjørende for fremtiden til de videregående skolene og elevene våre i Trøndelag!

foto