Da koronapandemien slo inn over oss 12. mars i 2020, hastet det med å få flyttet den interkommunale legevakta ut av Orkdal sykehus. Sykehusene skulle så langt som mulig skjermes for smitte. Ei legevakt i sykehuslokalet hvor folk kom og gikk, var plutselig en dårlig idé. Løsninga ble at helsestasjonen flyttet ut av det såkalte tjenestesenteret på Bårdshaug-platået, nærmeste nabo til Thamspaviljongen, og inn i Folkehelsesenteret. Det skjedde etter at de ansatte ved helsestasjonen i lengre tid hadde klaget over dårlige lokaler og arbeidsforhold. Dagen etter flyttet den interkommunale legevakta inn i lokalene som helsestasjonen hadde forlatt.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Å etablere legevakta i disse lokalene, var aldri sett på verken som en god eller varig løsning. Men på dette tidspunktet var det krise, og alternativet som ble lansert for legevakta, var å flytte inn i et telt. Men det ble hele tida sagt at dette skulle være ei midlertidig løsning.

har midlertidigheten vart i to år og sju måneder. Pandemien må kunne sies å være over, og det er på høy tid å få flyttet legevakta inn i hensiktsmessige og gode lokaler. Det synes også ei anonym bestemor som ST har snakket med. «Lokalene og hele atmosfæren inne i huset er så utrivelig, at en blir nesten syk av å komme inn i huset,» sier bestemora som nylig var med et barnebarn på legevakta, og legger til at hun synes det er ei skam å tilby innbyggerne slike lokaler.

Siden 2021 har ei arbeidsgruppe, hvor blant andre klinikksjef ved St. Olavs hospital, Kjetil Karlsen, er med, arbeidet for å finne ny lokalisering for legevakta. Arbeidet opplyses nå å være i sluttfasen. Men her haster det. Legevakta er viktig for innbyggerne. Ofte er det også snakk om psykiatri når folk oppsøker legevakta. Det er bare å slå fast at dette bygget ikke er egnet for å ta imot verken psykisk- eller fysisk syke pasienter. Det er heller ikke egnet for de ansatte. Derfor må arbeidsgruppa forsere arbeidet sitt, slik at man får flyttet legevakta ut og inn i lokaler som er egnet til formålet.

Deretter bør tjenestesenteret rives. Et lite steinkast unna står en kulturskatt, også i internasjonal målestokk, i all sin prakt, nemlig Thamspaviljongen. En stolthet for kommunen, og ett av våre vakreste turistobjekter. Tjenestesenteret skjemmer hele området, og det vil uansett ikke være fornuftig av kommunen å bruke store summer på renovering og oppgradering.