Nei til fritt skolevalg – Reint karakterbasert opptak til videregående opplæring!

foto