Det skrives nye kapitler om industrieventyret på Løkken

foto