Den siste måneden har ST satt søkelys på utfordringa Orkland kommune møter med tanke på ressurstilgang innen pleie- og omsorgssektoren. Mangel på sykepleiere har blant annet ført til at Hamnahaugen helse- og omsorgssenter i Lensvik har vært nødt til å stenge fem rom. Det er heller ingen kjapp og enkel løsning på problemet, da hele landet sliter med å få rekruttert nok helse- og omsorgsarbeidere.

For Orkland kommune blir ikke utfordringene mindre når kommunen opplever omfattende rasisme i pleie- og omsorgssektoren. I lørdagsavisa forteller enhetsleder for hjemmetjenesten i kommunen, Anders Jystad, at ansatte med utenlandsk opprinnelse opplever rasisme i møte med brukerne. Og det er ikke snakk om bare enkelthendelser heller. Ifølge Jystad er det snakk om et titalls brukere av hjemmetjenesten som utøver rasisme overfor de som er satt til å hjelpe dem. Og med tanke på at rundt ti prosent av de ansatte har utenlandsk opprinnelse, altså mellom 30 og 40 ansatte, så innebærer dette at etaten får betydelige problemer med å utføre de tjenestene man er forpliktet til gjennomføre.

Det kan være ulike årsaker til at de som mottar tjenestene møter pleierne med rasisme. I noen tilfeller kan kanskje språkbarrierer utøse sinne og frustrasjon hos brukerne, som igjen avføder irrasjonelle og uakseptable reaksjoner. I noen tilfeller kan kanskje reaksjonene forklares med demens. Men med tanke på omfanget av problemet, så er det ingen tvil om at det hersker et rasismeproblem. For det er ikke bare de eldre brukerne som utøver rasisme. Etaten opplever også at deres barn, voksne mennesker i 40-åra, ringer etaten og opplyser at deres pleietrengende foreldre ikke vil ha besøk av «svartinger», «negrer» og «sånne som dem.»

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Det er bra at kommunen ikke tar hensyn til brukernes «ønsker», men lar ansatte av utenlandsk opprinnelse få gjøre jobben sin. Men det finnes ei grense for hva de ansatte skal og kan utsettes for. Kommunen bør derfor gjøre hva den kan for å finne ut hva som ligger bak slik rasistisk atferd, og gjøre det som gjøres kan for å få både brukere og deres pårørende til å oppføre seg som gode medmennesker. I ytterste fall bør kommunen gå til politianmeldelse, for det som skjer er alvorlig, og ikke minst straffbart.

Men det reelle ansvaret ligger hos dem som utøver rasisme. Og her snakker vi om et såpass omfattende problem, at vi alle har et ansvar for å si klart og tydelig fra om at vi ikke aksepterer rasisme, i noen deler av samfunnet.