Forrige tirsdag la kommunedirektøren fram tertialrapporten. Han bekymret seg mest over 4 millioner for lite fra Havbruksfondet, men en rask oppsummering viser at budsjettet bommer med rundt 30 millioner. Det skulle spares 47,7 millioner, men i stedet skrudde posisjonen opp inntektene med 27,7 millioner i desember - og utvidet enda mer i april, og resten overlot de til rådmannen. Dermed ble det Robek.

Det er bl.a. bom på Rammetilskudd med ‑5 millioner, Årslønnsvekst ‑1,9 millioner, TrønderEnergi-renter ‑2,5 millioner, Corona-midler ‑3,5 millioner, Inntektsutjevning ‑2,2 millioner, og vi drar også med oss ‑6,5 millioner fra lønnsoppgjøret og feiltolking av matpauseregler. Disse var ikke tatt med i desember-budsjettet, og de ble heller ikke korrigert i februar eller april. Rådmannen valgte bl.a. å regne sykelønnsrefusjon for 2,3 millioner som inntekt, men tertialrapporten viser at vikarlønningene er passert 200%.

I motsetning til i fjor endte møtet heldigvis med innkjøpsstopp, på kommunedirektørens eget initiativ, så håpet er at han har kontroll på alt bortsett fra Havbruksfondet. Men han gjentok at Heim har havnet på Robek ved et uhell, og han ville heller ikke anslå resultatet for 2021.

Og så leser vi i Søvesten denne uken at ordføreren hevder «det er først nå at kommuneøkonomien er trang» og «Det er mye som tyder på at kostnadsnivået må ned». Dette er det tredje budsjettet han skal til med i Heim, og kommunen er på Robek, så det er bra at ordføreren endelig er klar for å spare penger.

I år får vi endelig kommunedirektørens budsjettutkast som grunnlag for det videre budsjettarbeidet. Det er på høy tid. Vi håper det vil gi et mer realistisk budsjett enn de foregående, og vi krysser fingrene for at han har is i magen til å stå i Robek og ta den påkrevde nedbemanningen via naturlig avgang. Uansett vil dette svi. Spesielt for utkantene.

Men i innkallingen til møtet torsdag står det at kommunedirektøren vil presentere budsjettet «etter møteslutt». Hvorfor? Er det lov? Hvor ille står det egentlig til i Heim når ingen i kommunestyret vil se realitetene i øynene tross gjentatte advarsler, og innbyggerne helst ikke må få vite hvor landet ligger?

Einar Vaagland HalsaLista