Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Lektorlaget, som er lærernes fagforeninger, har streiket siden juni. Lærerne utgjør ca. 25% av alle ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

For sjette år på rad er lærerne i skolen lønnstapere. KS, som er kommunenes arbeidsgiverforening, overtok forhandlingsansvaret i 2004. Lærerne har siden dette hatt en samlet lavere lønnsvekst enn andre ansatte i kommunene og fylkene. En rapport fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU), viser at lønnsetterslepet for lærere er på hele 14,4 prosentpoeng i perioden 2004-2020. Med det tilbudet KS har lagt på bordet i 2022, vil dette etterslepet øke ytterligere. Nok er nok!

I årets oppgjør er det særlig lærerne med høyest utdanning og lengst ansiennitet som kommer dårligst ut. Disse utgjør 80% av lærerstaben i Orkland kommune. Tilbudet til disse gruppene kom på 2,3% - 2,5%, mens hele oppgjøret kom seg på 3,84%.

Foto: Privat

På landsbasis er det flere som jobber som lærere uten utdanning. Det sier noe om statusen på yrket. Det er godt kjent at læreryrket har endret seg, og at arbeidsoppgavene er blitt flere og mer komplekse. Lønn er derfor viktig for å rekruttere og beholde gode pedagoger med høy faglig kompetanse.

2022 var det tredje året på rad at søkertallene til lærerutdanningen gikk ned. Er vi tjent med at unge velger bort å utdanne seg til lærere? Det koster å ta utdanning, så utdanning må lønne seg. Lønnsforskjellene mellom lærere og andre grupper med like høy utdanning blir stadig større. Ansatte med mer enn fire års utdanning i privat sektor tjener opptil 260 000 kroner mer i året enn lærere med tilsvarende lengde på utdanning. Sammenliknet med gjennomsnittslønnen for arbeidstakere med samme utdanningslengde i kommunal sektor tjener lærere om lag 50 000 kroner mindre.

Foto: Privat

Gang på gang har KS vist med all tydelighet at de mangler ambisjoner for skolen. Dette burde bekymre lokale og nasjonale politikere. Vi hører KS nedvurdere lærerutdanningen og den spesialkompetansen som kreves for å bli lærer. Dette gjør noe med yrkesstoltheten vår, og det gjør noe med statusen til læreryrket. Men hvem styrer KS? Jo, lokale og nasjonale politikere! Vi savner deres engasjement!! Det er nødvendig at KS kommer seg tilbake til forhandlingsbordet nå!! Skal vi satse på elevene, så må vi satse på lærerne!

Styret i Utdanningsforbundet Orkland

Foto: Privat