Skaun utvikling, med daglig leder Olav Ellevset i spissen, planlegger å bygge ei industrihavn i Furuvika, ved fylkesvei 800 mellom Børsa og Buvika. Det er planlagt å etablere et 1100 dekar stort industriareal i tilknytning til havneanlegget, med en samlet kaistørrelse på 150 dekar. Da planene ble lansert i 2018, tenkte nok mange at dette var et luftslott. Men etter hvert som stadig flere investorer meldte sin interesse for prosjektet, blant annet NHP med pengesterke Reitangruppen AS i spissen, begynte man å skjønne at man mente alvor.

I dag er det nok ingen som tenker at dette er et luftslott. Havneområdet i Trondheim skal etter hvert bli en bydel, hvilket betyr at næringsvirksomhet i området må finne andre steder for sin aktivitet. På Orkanger er det havn, og det foreligger planer om utbygging som skal gjøre den til en del av et midtnorsk logistikknutepunkt. Problemet på Orkanger, er imidlertid at det ikke finnes mye plass igjen til nye industrietableringer tilknyttet havna. Dermed vil ikke ei utbygging av havna på Orkanger løse utfordringa med manglende industriareal.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Derfor er det åpenbart at ei industrihavn med så mye næringsareal som det er planlagt i Furuvika, vil bli et kjærkomment tilskudd for å sikre framtidige industrietableringer i Midt-Norge. Frigjøring til både bolig- og næringsareal er ei stor utfordring i ei tid man vil unngå å bygge ned dyrkamark, og for den del myr. Her vil det i så fall bli snakk om å sprenge seg inn i fjellet for å skape areal, noe som i dag ikke anses som en trussel verken mot klima eller matsikkerhet. Realismen i prosjektet blir heller ikke mindre ved å tenke på at Midt-Norge, i motsetning til de sørlige delene av landet, er relativt godt forsynt med kraft, en viktig innsatsfaktor for industrien.

Sist uke vedtok Skaun kommune et planprogram for prosjektet. Dette er et viktig dokument som kan betraktes som et veikart for hvordan prosjektet kan og bør gjennomføres, uten for store negative konsekvenser. Dokumentet sier noe om viktigheten av å ivareta friluftsinteresser, kulturminner, miljø og trafikale utfordringer. Dermed har kommunen, sammen med sektormyndighetene, sikret seg handa på rattet i forhold til å sikre at prosjektet gjennomføres så skånsomt som mulig.

Det vil dukke opp utfordringer også her, ikke minst med tanke på å få til trafikale løsninger som skjermer de næreste boligområdene både i Børsa og Buvika. Det må følges opp. Men Skaun trenger nye arbeidsplasser, og regionen trenger industriareal. Og hvis beslag av fjellmasser skal være til hinder for det, så vil man slite med å få etablert nye industriområder i landsdelen.