Trøndelag står for 23% av nasjonal jordbruksproduksjon og landbruk. En komplette verdikjeder fra jord til bord for poteter, kjøtt, melk, korn, egg og grønnsaker. Jordbruksproduksjonen i Trøndelag sysselsetter ca. 14700 personer.

I tillegg til meierier, slakterier og andre foredlingsbedrifter, har vi en flere lagre og pakkerier rundt i hele fylket. Vi har også de fremste miljøene innen husdyravl og planteforedling. Næringsmiddelindustrien er landets største fastlandsindustri. Matproduksjonen i Trøndelag er bærebjelken for sysselsetting, næringsliv og bosetting.

Nå står vi foran det viktigste jordbruksoppgjøret på flere tiår. Stillstand i inntekt over flere år og en enorm kostnadsvekst gjør at mange bønder står ved en korsvei. Når kostnadene er større enn inntektene og all buffer er brukt opp, vil matproduksjonen stoppe av seg selv. Vi ser at mange nå har meldt inn dyra sine til slakt og vi vet at det er mange som ikke har råd til å gjødsle jorda si skikkelig. Det betyr mindre avling til vinterfôr, og at enda flere dyr må slaktes i løpet av vinteren som kommer.

Dette står i sterk kontrast til en situasjon med krig i Europas kornkammer. I tillegg er Russland en stor aktør i verdens produksjon av kunstgjødsel. Å øke egen matproduksjon er helt vesentlig. Det er kortsiktig og ikke etisk forsvarlig å basere mattilgangen til oss selv på å kjøpe den ut av hendene på dem som har både mindre penger og mindre mat.

Å løfte inntekten i landbruket og stimulere til økt norsk matproduksjon er å investere i samfunnsberedskap og varige arbeidsplasser. Det er solidaritet med folk som trenger matjorda si til å brødfø seg selv. Derfor står vi sammen om et krav om at regjeringen må levere på løftene i Hurdalsplattformen. Inntektene i jordbruket må løftes opp på samme nivå som resten av samfunnet.

Kristine Svendsen LO Trøndelag, Ronny Aunan Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund avd. 27 og 10, Petter Harald Kimo Trøndelag Bondelag, Åse Helen Monsø Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag, Jens Olav Hov Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag.