Ap, Sp og KrF vil bruke 200 000 på å planlegge golfbane i Knyken. 80 dekar myr og skog skal bli plen. Men de finner ikke 125 000 slik at eldre og andre myke trafikanter kan krysse Tverradkomsten trygt i 2022.

Golf-pengene fant politisk ledelse raskt som restmidler etter utbygginga av Klatrehallen ved Folkehelsesentret. Samme sted åpnet frivillige en populær skatepark i 2010. Den skulle Orkdal kommune flytte på grunn av utbygginga av sentret i 2018, og gjenåpne like ved i 2019.

Dumpet avfall fra industrien

For å spare penger dumpet kommunen ustabile masser på den nye skateparktomta. Derfor er skateparken borte vekk. I fire år er barn og unge nå fratatt et viktig gratistilbud på sida av organisert idrett. Organiserte aktiviteter passer ikke alle. Skateparken bidro til å hindre utenforskap. Penger spart ett sted (skatepark) er penger brukt et annet sted (for eksempel golf).

Diskriminerer eldre

Småbylista har forgjeves fremmet forslag i år etter år for å gjøre livet lettere for skolebarn og de stadig flere eldre som må bevege seg uten bil i trafikkaoset på Orkanger. Det tok åtte år å skaffe fortau på Grønørbrua. Det tok sju år før det kom småpenger til å fjerne fortauskanter av hensyn til bevegelseshemmede og syklister. Tverradkomsten er et annet eksempel på uvilje.

Trafikken i gata er massiv og økende som følge av kommunens egne vedtak knyttet til Oti, Folkehelsesentret, Isfjord og Norsk Kylling. Beboere på vestsida ble stengt inne bak bilkøen. Kommunen kunne løst problemet billig eller gratis ved å justere veien ved regulering av Rømmetunet. I stedet regulerte man et mer krevende fortausprosjekt til 1,3 millioner.

Tverradkomstens historikk

2018, budsjett for 2019: Småbylista foreslår 1,3 mill. til fortau bla via omprioritering av tiltak for trafikksikkerhet. Nedstemt.

2019, budsjettjustering: 14 millioner ekstra i kraftpenger, Småbylista foreslår å bruke 1,3 mill. av «lotto-premien» til å bygge fortauet. Det daværende flertallet anført av Sp sier som vanlig nei. De bruker 700 000 til asfalt på p-plassen i Knyken - av hensyn til eldre.

2019, budsjett for 2020: Småbylista foreslår å bygge halve fortaueslengden (800 000) i håp om støtte, og fordi det vil løse det mest akutte problemet. Nei.

2020, budsjett for 2021: Vi foreslår igjen å bygge fortauet, nå finansiert ved salg av eiendommen Nygata 10. Nei også til den løsningen. Ap/Sp vil pusse opp huset i stedet. Ett år senere står kommunens bolig fortsatt tom med gapende husmorvinduer i en av de vakreste gatene i trehusbyen Nerøra.

2021, budsjett for 2021: Vi foreslår å fylle på Trafikksikkerhetsfondet for å framskynde tiltak for eldre og myke trafikanter i Tverradkomsten og Orkdalsveien. I ny trafikksikkerhetsplan har det nå kommet inn en enkel løsning for gangfelt ved Tverradkomsten/Mostargata til 125 000, men tatt inn i planen først i 2023. Ap/Sp sier nei til å bygge i 2022. Alle skjønner at det ikke er noe problem å skaffe 125 000. Likevel nei, fordi kommunen har det så travelt i 2022.

Amfi-rundkjøringa

Nå er det også håp om fortau til Amfi forbi Bårdshaug Herregård – i 2025, altså om fire år. Kommunedirektørens begrunnelse er at biltrafikken vil flyte lettere når færre fotgjengere må krysse veien ved rundkjøringa. Bilen står med andre ord fortsatt øverst i hierarkiet i Orkland. Barn, eldre og folk som er dårlige til beins befinner seg nederst.

Orkanger barneskole

Sånn er det på flere områder. Hvordan kan partiene leve med – i 2022 - at barn med nedsatt funksjonsevne fortsatt ikke skal komme seg til helsesykepleiers kontor ved Orkanger barneskole? De som styrer sier nei til raske tiltak for barna på skolen, men bevilget 250 000 i støtte til et barneskirenn fordi det angivelig gir god reklame på TV.

Fortau, golf, skatepark, skirenn og utdaterte skolebygg. Alt handler om å prioritere.