28 milliarder fra Norge til EU-land i ren EØS-støtte de siste 7 årene, brukes de rett?

foto