Også næringslivet i Orkland og Skaun tørster etter mer arbeidskraft.

Eksempelvis: Store virksomheter som Elkem Thamshavn, Washington Mills og Norsk Kylling er moderne høyteknologibedrifter med behov for spisskompetanse. Et selskap som On arkitekter og ingeniører leter stadig etter nettopp arkitekter og ingeniører - eller arealplanleggere.

Talentjakt i utlandet Konkurransen om kompetanse hardner til. Næringsforeningen og samarbeidsorganet Trondheimsregionen lanserer nå et program for systematisk å rekruttere talenter fra utlandet, og beholde flere talenter lenger i regionen. Det skjer etter mønster fra storbyområder i andre land.

Orkland og Skaun er medlemmer i Trondheimsregionen sammen med Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Indre Fosen. Disse kommunene danner et naturlig bo- og arbeidsmarked. Kommunegrenser er lite interessante for næringslivet, og næringsutvikling er derfor et felles satsingsområde.

Norges beste storbyregion De åtte kommunene har over 300 000 innbyggere. Det tilsvarer 65 prosent av befolkningen i hele Trøndelag. Vi vokser for tida raskere enn de andre storbyregionene i landet. Trondheim er motoren i landsdelen. Byen sprer ringvirkninger til omlandet, ikke minst takket være kraften som ligger i teknologi-, forsknings- og utdanningsmiljøene. Innovasjonstakten øker, suget etter mer kompetanse er stort.

Regionen har nesten 800 teknologibedrifter med 13 000 ansatte. Medlemskommunene har vedtatt et mål om 1000 selskaper og 20 000 ansatte i 2025. Talentprosjektet spisses mot teknologi. Første trinn er nettportalen Work in Trondheim, andre trinn er et ambassadørprogram. Ambassadørene er personer som allerede har flyttet hit.

Mange tusen pendler over grensene Selv med fokus på teknologi, vil nettportalen bli en åpen dør for alle som kan tenke seg å jobbe i regionen vår. Dessuten kan en rekruttert teknolog ha en partner med helsefaglig utdanning, og en ansatt i et selskap i Trondheim kan fort bli bosatt som skattyter i en nabokommune, eller omvendt. Over 3000 bor i Orkland og Skaun og pendler til Trondheim i dag. Ca. 700 pendler motsatt vei.

Noen tall til ettertanke

  • 64 prosent av virksomhetene i regionen regner med at de trenger flere ansatte ganske snart, mange leter etter IT-folk.

  • 66 prosent flere med IKT-utdanning er anslått som behov i Norge innen 2030 (Digital Norway).

  • 65 prosent av IKT-studentene i Trondheim har ikke planer om å bli her etter endt utdanning.

Men vi har viktige fortrinn i kampen om kompetanse:

  • Bedrifter som ligger helt i tet internasjonalt innen teknologisk utvikling.

  • Virksomheter som samarbeider tett med forskningsmiljøene på NTNU og SINTEF om innovasjon av stor samfunnsmessig verdi.

  • 40 000 studenter, hvorav 3 500 som kommer fra over 100 ulike land.

  • En kompakt bo- og arbeidsregion med korte avstander og liten reisetid.

Tida er moden for et tett, langsiktig samarbeid som kan skaffe regionen flere gode hoder og hender.