Spesielt verksted var det et stort behov for, og på tide med noe nytt.

Samtidig med denne prosessen må man forvente at vedlikehold av viktig infrastruktur ikke blir nedprioritert. Nå har vi hatt snart 2,5 år med Covid-19, med en nedgang i turisttrafikken i Norge, og det har gitt muligheter til at viktig vedlikehold kan forseres. Stor var derfor overraskelsen når Orkla Industrimuseum måtte stenge trafikken på store deler av Thamshavnbanen fordi det plutselig før sesongstart var oppdaget råtne sviller på brua over Svorka kanal.

Dette fikk OI skryt for av redaktør Morken i Avisa ST. Skryt? Det er selvfølgelig bra at noen tar ansvar og stopper trafikken når det begynner å bli uforsvarlig. Men - slike sviller som har en maks levetid på 40-50 år blir ikke plutselig ødelagte over vinteren. Var de ok å kjøre på forrige sommer? Heller tvilsomt!

Etter den store avsporingen like sør for Svorkmo i 2017 og i Klingliene i 2020, skulle man tro det ville være naturlig med en total gjennomgang av svillene på banen for å få oversikt. Hvorfor er ikke svillene på Svorka kanal oppdaget og satt på en rødliste tidligere? Redaktør Morken burde, isteden for å gi skryt, kanskje heller stilt dette spørsmålet.

For de uvitende; jernbanevirksomheter skal ha kontroll på infrastrukturen, dvs. at det skal til enhver tid finnes en oversikt om hva som er bra og hva som er dårlig av for eksempel sviller. Det skal utarbeides ett-, fem- og tiårsplaner om hvilket vedlikehold som skal utføres. Finnes det slike planer finnes når råtne sviller dukker opp som troll i eske?

Jeg synes det er flott og fremtidsrettet med nytt museumsanlegg på Løkken, men man må ikke glemme banen! Har man ingen bane å kjøre på trengs ikke et hypermoderne verksted på Løkken. Blir hele greiene et stillestående jernbanemuseum om noen år? Jeg trodde kanskje nyheten om svillene på Svorka kanal var det vi kom til å høre fra Thamshavnbanen i år. Men de måtte også innstille tog på grunn av mannskapsmangel lørdag 2/7. Er det ingen aktive i venneforeningen lengre som kjører? Enda mer «spennende» nytt er behovet for «buss for tog» etter at lokomotivet sporet av på Svorkmo stasjon lørdag 23/7. Og lørdag 30/7, en uke etter, sporet det av en vogn på Løkken stasjon. Tekniske problemer kaller Orkla Industrimuseum det.

«Hendelig uhell» sa direktør Lefstad til noe lignende for noen år siden.  Er det ikke bedre å si det som det er? Å holde det hemmelig eller kalle det noe annet setter troverdigheten til museet på spill. Trenger Orkla Industrimuseum egentlig det? PS: Hørte noen mente Knykengjengen kunne fått oppgaven med svilleskifte på Svorka kanal, for å få jobben unnagjort. Kanskje det faktisk hadde vært noe……