Alle gode forsett akkumulerer i nok et altfor høytsvevende forsøk ut fra startblokka

foto