Etterspørselen etter minnelunder er stor, og halvparten av landets kommuner har minst èn minnelund. Men det finnes ikke på Orkanger!

En navnet minnelund er et felt på kirkegården, med felles minnesmerke, hvor det kan settes opp navn, fødsels- og dødsfallsdato på den gravlagte. Kremasjon og urne er det mest brukte ved det siste hvilested i gravlunden.

I en navnet minnelund vil kirkelig fellesråd ha ansvaret for stell og beplanting og et sted de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys. Du finner ingen eksakt grav, men et felles område hvor urnen er plassert et eller annet sted.

Det er stadig flere som faller fra som ønsker å komme til minnelund av flere årsaker, men gjerne om de etterlatte bor langt unna kirkegården, har andre problemer med å komme til for å stelle det tradisjonelle gravstedet og får dårlig samvittighet når julekranser og -lys står til midtsommers. De som ønsker og kan komme til minnelunden, kan sette seg på en benk og minnes den avdøde.

Det er også en annen type minnelund som kalles en anonym minnelund. Der vil det ikke være anledning til å sette opp navn osv., og dette kan heller ikke festes etter fredningens utløp.

Jeg ønsker at Orkland kommune og/eller Kirkelig Fellesråd tar tak i dette etterspurte ønsket fra mange av oss, og setter i gang og lager en navnet minnelund ved Den Gode Hyrdes kapell på Orkanger.