Skaun bør vurdere å gå i dialog om ny skoletomt nå

foto