Det er spesielle tider. Vi har fått en ny pandemi som vi tydeligvis må venne oss til. Det er blodig krig ikke så langt fra oss. Verden har ikke vært mer utrygg på veldig lenge. Og Orkland er en del av verden.

Alt har blitt dyrere. Renta stiger, mat, drivstoff, strøm og alle forbruksvarer og tjenester øker i pris, og det blir igjen større og større forskjell på de som har mye og de som har lite. Utfordringene er store også i vårt nærmiljø, vi ser ei negativ utvikling rundt barn- og unges omgang med rus. Det medfører gjerne også mer kriminalitet og uønska adferd. Situasjonen innen skole og eldreomsorg kunne vært betraktelig bedre også i Orkland kommune. Det er harde krav til sparing innen de fleste sektorer, og det er ikke lett å være verken lærer eller helsearbeider. Ikke byråkrat eller politiker heller, for den saks skyld.

Innenfor ett område er vi langt framme i Orkland, og særlig i de sentrale deler av kommunen. Det er når det kommer til idrettsanlegg. Kunstgrasbaner finnes på flere steder, og noen er også spilleklare på vinters tid gjennom at de er oppvarma. På Storås finnes en innendørs fotballhall som kan benyttes hele året. Flotte anlegg for håndball og fotball finnes over hele kommunen, og driftes godt blant annet takket være dyktige og driftige ildsjeler.

Vi har bade- og svømmeanlegg, tennisbaner, friidrettsanlegg, langrennsstadioner, hoppanlegg i ulike størrelser, bakker for alpinski, motocrossbane, turløyper og nærmiljøanlegg som passes på og holdes i flott stand. Vi har flere innendørshaller rundt om i kommunen som brukes flittig til ulike aktiviteter av barn, unge og voksne. Vi er veldig heldige i kommunen vår, og de som mot formodning ikke finner det de søker av anlegg innen idrett her har ikke lange veien til Trondheim.

Gode intensjoner

Vi skal sette pris på positive initiativ. De kommer som resultat av gode intensjoner, og er vel ment. Innimellom må vi likevel gå noen ekstra runder for å finne ut om store investeringer er nødvendige. Den planlagte fotballhallen på Follo, Nils Arne Eggen Arena (NAEA), er det siste store eksempelet på ei slik investering. Vi mener dette er unødvendig bruk av offentlige og private midler, og det skal vi forklare årsaken til på en måte som alle skjønner.

Etter at Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord ble til Orkland kommune fikk vi utvida anleggstilbudet betydelig. Fremdeles er det sånn at de fleste og beste tilbudene er plassert sentralt. Det er normalt, all den tid det er der det bor flest mennesker og det er dit de fleste trekker for å både handle og få utført ulike tjenester. Tilgangen til for eksempel innendørs fotballhall er likevel på plass i kommunen. En slik hall benyttes ikke til fotballspill hele året. Hvem går inn i en tett hall for å spille fotball når sommersola blinker over Orkland? Det er mulig å utnytte kapasiteten bedre i de hallene vi allerede har.

Det finnes oppvarma kunstgrasbaner sentralt i Orkland. De er fullt brukbare til trening og kamper året rundt. Selvsagt må vi kle på oss litt mer i nordavind fra alle kanter i Idrettsparken i januar, men hvis vi ikke klarer det så må vi finne en annen aktivitet. På vinters tid benyttes arealer innendørs over hele kommunen til fotballtrening. Arealkapasiteten til trening relatert til fotball i Orkland er stor og god. Det er kamp om brukere av aktivitetstilbudene vi har, ikke omvendt, og alt tyder på at behovet for flere haller til idrettslig aktivitet er fraværende. Hvorfor skal vi da bruke enorme midler av fellesskapets ressurser på nok et monument som folk ikke har sterkt behov for?

Vi trenger ikke NAEA

Orkdal vidaregående skole (OVGS) på Evjen fikk for få år siden etablert Sondrehallen. En flerbrukshall som i følge pålitelige kilder har stor ubenyttet kapasitet. OVGS er Trøndelag Fylkeskommunes ansvar, men intensjonsavtalen innebærer at hvem som helst kan søke og leie hallen til ulike godkjente formål. Det er for tiden uklart hvilken skjebne det gamle idrettsbygget på Follo vil få, det skal vi derfor ikke blande oss inn i. Men vi har klare meninger om at det vil være veldig dumt å bruke enorme midler på å bygge en kjempestor fotballhall på den ærverdige fotballbanen som ligger ved siden av idrettsbygget nå. Det er faktisk så mange grunner til det at avisa ST kunne kommet med et eget bilag med utdypende årsaker. Orkland kommune disponerer ingen Sareptas krukke. Vi har ingen rik onkel som pøser inn midler i det offentlige, vi må skaffe pengene selv. Orkland kommune ligger ikke spesielt godt an med tanke på endringene som skjer i den nasjonale økonomien. Dette er allerede grundig belyst i lokalavisa, og det vil komme mer.

Det kan argumenteres med at det her i stor grad er snakk om fylkeskommunale midler. Det er bare en del av sannheten, Orkland kommune har dessverre allerede bevilget flere hundre tusen til planlegging av NAEA. Faktisk så mye som halvparten av det barnevernet har behov for i akutt hjelp. Vi har svært betydelige investeringsbehov i områder som er mye viktigere enn fotball. Mye viktigere. Dessuten er det sånn at offentlige midler må disponeres fornuftig og rett, uansett hvem som «eier» pengepungen.

Skole, helse, eldreomsorg og ikke minst forebyggende arbeid blant barn og unge er fire av flere slike områder. Vi anser en etablering av NAEA som en totalt unødvendig investering sett opp mot behovet som eksisterer på nevnte områder.

Familiers private økonomi strammes til. Det er kostbart nok fra før å delta på idrettslige aktiviteter, det vet vi alle mye om. Da er det veldig lite lurt å presentere enda flere utgiftsposter for barnefamiliene, som har mange nok hull å putte pengene i fra før.

Faktiske forhold og forslag til løsning

I løpet av de seinere årene har det vært en drastisk og negativ utvikling i ungdomsmiljøet i deler av Orkland. Utbredelse og bruk av rus som dreies mot stadig større grad av narkotika er sterkt økende. Med dette kommer gjerne kriminalitet og annen uønsket adferd. Det er fra blant annet politisk hold argumentert med at dette ikke er enkelt å dokumentere. Det kan stemme det, men politiet sier klart og tydelig at årsaken skyldes manglende kapasitet til å prioritere statistikk på området. Det tror vi lensmannen på. Tendensen har sterkt eskalerende utvikling, noe som bekreftes av bekymrede ungdommer.

De som bedriver denne type negativ aktivitet er ikke de barn og unge som roper høyest på NAEA. De trenger andre stimulanser, alternative spenningsutløsere som må utvikles i nær dialog med målgruppen. Hvis vi ikke greier å håndtere disse utfordringene raskt så har vi snart enda større ledig kapasitet i fasilitetene som er bygget primært for idrettslig utfoldelse.

Vi vet mye om de problemene skoler, eldreomsorg og helse strever med. Derfor er det ikke her og nå nødvendig å bruke plass i avisa på dette. Det vi er nødt til å ta inn over oss, og bli enige om, er at det ikke vil være et nederlag å legge NAEA på is nå. Det vil tvert i mot være lurt, fornuftig og særdeles framtidsretta. Det er atskillig viktigere ting å ta kraftig tak i. Det er ellers verdt å nevne at interessen rundt mulig etablering av nok en idrettshall er såpass stor at et tilsvar på dette innlegget er ønskelig. Dersom vi skulle tatt med navn på alle som ønsker å dele synet som her er tilkjennegitt ville den lista fort bli lenger enn leserinnlegget.

God advent!