Det har betydd noe, og vil bety enda mer i årene fremover for Trøndelag.  For etter 8 år med Høyre og Frp er det behov for en ny kurs, og vårt arbeid med å redusere forskjellene og gjøre hverdagen bedre for folk i hele landet er i gang.

Senterpartiet gikk til valg på gode tjenester nært folk. Vi skal satse på by og bygd og prioritere løsninger som gjør at folk kan leve gode liv uansett hvor de bor. Derfor var det sentralt for oss å øke rammene til kommunene og fylkene så snart vi fikk mulighet. Etter å ha blitt sulteforet i mange år, får de nå 4,5milliard mer i frie inntekter enn i fjor. 219 millioner mer kommer til kommunene i fylket vårt nå, enn det ville gjort om den forrige regjeringen skulle fortsatt. Dette er penger som går til satsinger på eldreomsorg, skoler, barnehager og gode tiltak det er behov for lokalt.

Distriktene har særlig blitt forsømt de siste årene. Derfor har vi satt i gang arbeidet med bygdevekstavtaler, som skal være ett nytt distriktspolitisk virkemiddel for utvikling, vekst og langsiktige rammer som skal bidra til næringsutvikling og bosetting i distriktskommuner. Vi ser for oss at noen av kommunene i Namdalen kan være en del av dette. Bredbåndsatsingen er styrket med 100 millioner, fergene blir billigere og vi stoppet Solbergregjeringas forsøk på å tvangsinnføre ett rent karakterbasert opptak som inntaksmodell for videregående. Nå kan vi fortsette med nærskoleprinsippet i Trøndelag, som sikrer at vi vil ha gode videregående skoler over hele fylket også i årene fremover.

Landbruket har også fått et tydelig taktskifte. De ba om 754 millioner i kompensasjon i tilleggsforhandlingene for å få dekt kostnader til økte gjødselpriser, Høyre hadde satt av kr. 0. Av Senterpartiet og Arbeiderpartiet fikk de 754 millioner, i tillegg til 200 millioner i investeringsmidler til små og mellomstore bruk. Landbruksminister Sandra Borch har også vært tydelig på at det skal legges en plan for å tette inntektsgapet i jordbruket. Dette er ei viktig satsing for å sikre en sterk matproduksjon i årene fremover, og arbeidsplasser i hele fylket vårt.

Frivilligheten spiller en viktig rolle for lokalsamfunn fra Oppdal i Sør til Nærøysund i Nord, derfor er vi glade for at regjeringen ved første anledning nå har innfridd frivillighetens krav om full momskompensasjon. Dette har blitt etterlyst i mange år, men det klarte Høyre, Frp, Venstre og Krf aldri å levere på. Disse pengene vil komme frivillighet, idrett og kultur til gode, uavhengig av om det er Røde Kors, det lokale fotballaget eller korpset det er snakk om.

Samtidig gikk Senterpartiet til valg på at de som tjener under 750 000 skal få lavere skatt. Dette har vi satt ut i livet, så nå får 4 av 5 lik eller lavere skatt enn tidligere. Dette er kombinert med at vi setter ned maksprisen i barnehagen, fjerner avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen, gjeninnfører brillestøtte og prioriterer feriepenger på dagpenger.

For folk og næringsliv i Trøndelag fremover vil det også være helt sentralt å sikre stabil tilgang på billig strøm. Regjeringen har foreslått kortsiktige tiltak for å bøte på høye strømpriser, men framover vil de langsiktige tiltakene for å sikre billig strøm som konkurransefortrinn for industrien vår være viktige. Regjeringen sier nei til nye utenlandskabler og har gravlagt den private kabelen North Connect som var Høyre og Frp sitt prosjekt. Utbygging av havvind skal skje på en slik måte at kraften tas til land i Norge og bidrar til rimelig kraft til norsk industri.

Totalt sett er dette er noe av alt vi har satt i gang de siste 100 dagene, som staker ut en tydelig retning hvor vi skal få ned forskjellene både sosialt og geografisk, og sikre gode tjenester nært folk.  Likevel har vi mange flere saker vi gikk til valg på som vi skal løfte og arbeide videre med i årene fremover.  Vi gleder oss til å bruke hver eneste dag de neste årene på å arbeide videre for Trøndelag.

Marit Arnstad, Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Per Olav Tyldum, Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Heidi Greni, Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Maren Grøthe, Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Sør-Trøndelag