Regjeringen har gått til valg på å utjevne forskjeller mellom folk. De som har mest må bidra mest. Det gjelder folk, bedrifter og kommuner.

28.09.22 sendte regjeringen et forslag ut til høring hvor de foreslår å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Som ventet ble det sterke reaksjoner fra aktørene, det er sjelden aktører applauderer forslag om å betale mer i skatt. En slik reaksjon i denne sammenhengen er nærmest en naturlov.

Even Hendseth sier ikke noe om innretningen dette forslaget inneholder. Ved å innføre et bunnfradrag på mellom 4000-5000 tonn vil om lag 65-70 prosent av havbruksselskapene ikke få grunnrenteskatt.

I 2021 ble det tatt ut 6 mrd. kr i utbytte fra de seks største selskapene. Med denne modellen vil de 5 største selskapene betale 2/3 av grunnrenteskatten. Det er også verdt å minne på om at selskapene får fradrag for investeringer de gjør når grunnrenteskatt beregnes.

Inntektene skal fordeles likt mellom kommune og stat. Derfor vil denne skatten også bidra inn i kommunekassa. Disse pengene vil bidra til å tilby gode tjenester i kommunene.

Forslaget er som sagt ute på høring og det kan komme endringer. Men utgangspunktet for regjeringen er å stake ut en kurs hvor forskjellene utjevnes mellom folk og at muligheter og tjenester for folk er like, uavhengig av hvor du bor i landet.

Skattlegging fra de som har mest kan sikre at vi kan opprettholde brillestøtte og støtte til tannregulering som et eksempel. Støtte til disse elementære tjenestene til barn ble redusert på Høyre sin vakt