Å mestre livet er ingen enkel øvelse. Spesielt ungdomstida, med alle forventningene, med alt presset fra både seg selv, de nærmeste og ikke minst fra «alle» via sosiale medier, oppleves gjerne som den aller mest krevende epoken i livet. I tillegg er nettopp ungdomstida kanskje den viktigste epoken, da den danner et helt avgjørende grunnlag for å kunne mestre resten av livet på en best mulig måte.

Hjelp til livsmestring finnes det masse av. Men mye av hjelpa dukker først opp ETTER at man erfarer at man ikke mestrer livet, ikke mestrer hverdagen. Alle kommuner gjør i det daglige selvsagt en stor og viktig innsats, sammen med foreldrene, med å forberede de unge på de vanskelige utfordringene de vil møte på veien mot voksenlivet. Men ofte rekker det dessverre ikke helt, da behovene og utfordringene er så ulike.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

I Rindal har man tatt konsekvensen av det og innført ei såkalt livsmestringsuke for hele ungdomstrinnet ved ungdomsskolen. I løpet av denne uka settes det ekstra fokus på psykisk helse, rus og mobbing - temaer som har mange snubletråder ved seg for mange unge. Skolen har erkjent at man i det forebyggende arbeidet kanskje ikke treffer godt nok med den ordinære undervisninga, og at man favner bredere og mer målrettet når man bryter opp fra timeplanen med ei slik livsmestringsuke.

I løpet av uka har ungdommene gjennom mange aktiviteter fått opplevd mye mestringsfølelse for seg selv, men ikke minst sammen med andre. Her har inkludering og samarbeid vært viktige stikkord. For eksempel så har isbading vært blant aktivitetene ungdommene har fått prøve seg på. Isbading krever mye indre mot, og dette motet styrkes voldsom med støtte og oppmuntring fra omgivelsene. Å overvinne frykten for smerte og angst, som isbading gjerne utløser, gir en enorm mestringsfølelse. Det å kjenne på seieren over sin egen frykt, og ikke minst kunne feire seieren med andre, gir verdifull bagasje på reisen videre i livet.

Inkludering, det å bli sett og akseptert for den man er, er viktig for alle mennesker, uansett alder. Gjennom livsmestringsuka har nettopp dette vært en rød tråd, og har gitt ungdommene svært viktig ballast som helt sikkert vil gjøre dem sterkere i møte med hverdagens utfordringer senere i livet. Stor applaus til Rindal kommune som setter livsmestring blant unge så tydelig på dagsorden. Investeringa som skolen her gjør, kan vise seg å betale seg tilbake med renter.