For en knapp måned siden stanset politiet i Orkland en 14-åring på elsparkesykkel. Unggutten hadde ikke hjelm, han ble målt til 60 km/t, og han skapte kø i den øvrige trafikken i en 80-sone på E39. Kort sagt, her ble en rekke regler brutt på en og samme gang. Men selv om regelbruddene her var mange og kraftige, er nok ikke 14-åringens adferd på elsparkesykkelen enestående.

ST tok nylig en prat med barn og unge som bruker elsparkesykkel som framkomstmiddel, og avdekket at kunnskapen om reglene til dels er mangelfull. Spesielt gjelder det de aller yngste brukerne. De snakker gjerne med hverandre om elsparkesyklene sine, men diskuterer sjelden hvilke regler som gjelder. Mange av dem dropper hjelmen, kjører to sammen, og er ukjent med at fartsgrensa er 6 km/t når man skal passere fotgjengere på fortau eller i gangfelt. Og de skjønner ikke, eller tenker ikke på, hva slags konsekvenser adferden på elsparkesykkelen kan ha.

Fotgjengere ST har snakket med sier de blir redde i møte med elsparkesykler, både for sin egen del, men også for at syklistene selv skal komme til skade i et sammenstøt. Vi er neppe de eneste som har opplevd at elsparkesykler har kjørt sikksakk mellom fotgjengere på fortauet, eller plutselig har svingt ut i vegen foran biler. Ulykker har skjedd, og nestenulykkene er mange flere.

Da elsparkesykler i midten av juni ble omklassifisert fra «sykkel» til «motorvogn» ble reglene samtidig innskjerpet. Aldersgrensa ble satt til 12 år, og for syklister under 15 år er det påbudt med hjelm. Promillegrensa er den samme som for bilkjøring, og elsparkesykkelen er ulovlig å bruke dersom den ikke er utstyrt med ei hastighetssperre som gjør at det ikke skal være mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 km/t.

Alt dette forteller at elsparkesykkel ikke er et leketøy, men et motorisert framkomstmiddel med et betydelig skadepotensial.

De fleste ulykkene har så langt rett nok skjedd med voksne involvert, ofte på grunn av stor fart eller alkohol. Men dette bør være en god grunn for foreldre og foresatte til å sette seg ned med de unge, forklare hvilke regler som gjelder, og hva konsekvensene av regelbrudd er. Gode vaner som læres tidlig tar man gjerne med seg videre. Dessuten kan de foresatte bli holdt ansvarlig for barnas ulovlige bruk av elsparkesykkel.

De yngste elsparkesyklistene kan ikke bli bøtelagt eller straffet på vanlig måte dersom de bryter trafikkreglene. Men regelbrudd kan få en konsekvens som nok oppleves som en svært streng straff av en ungdom: Elsparkesykler som brukes ulovlig blir gjerne beslagslagt og destruert av politiet.