E-stoffer, sprøytemidler i mat, eksos, vedfyring, tungmetaller i fisk, fluor i skismøring, cocktail-effekten og parabener i krem. Vi er bekymret for mange stoffer! Nettopp denne frykten ble satt under lupen i den ferskeste episoden av opplysningsprogrammet til fysiker og TV-personlighet Andreas Wahl med navnet «Gift».

Konklusjonen i programmet var at de stoffene som topper listen over hva vi er redd for, har vi ingen eller liten grunn til å frykte. Enten fordi stoffene i seg selv ikke er farlige, eller fordi dosene vi utsettes for er så små at de ikke utgjør en risiko.

Selvsagt er det ulike meninger om dette, og det er ikke alltid lett å være skråsikker på hva som er farlig for oss eller ikke. Men er det en ting vi kan være skråsikre på, er det at et av de skadelige stoffene vi får i oss mest av, er et stoff vi velvillig fyller på med i store mengder: nemlig alkohol.  «Alkohol er vår soleklare favorittgift», sier Wahl i programmet.

De fleste av oss drikker alkohol. Alkohol kan gjøre at du senker skuldrene, sosialiserer bedre med andre og mange ønsker å nyte et glass vin til en bedre middag. Samtidig blir forskning stadig tydeligere på slagsiden. Faktisk øker selv et moderat alkoholinntak risikoen for mer enn 200 sykdommer, blant dem alvorlige sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdom, demens og psykiske sykdommer.

Det er det overraskende få som vet.

Selv om nær sagt alle nordmenn drikker alkohol, viser undersøkelser at knapt noen kjenner til sammenhengen mellom alkohol og for eksempel kreft. Hvert år kan 1000 krefttilfeller i Norge tilskrives alkoholbruk – og selv et moderat inntak øker risikoen. Likevel vet bare 2 av 10 nordmenn at alkohol øker risikoen for tarmkreft, og bare 1 av 10 kjenner til at det øker risikoen for brystkreft. Det til tross for at alkohol står for om lag 400 tarmkrefttilfeller og 200 brystkrefttilfeller årlig.

I Folkeopplysningen kom det frem at e-stoffer og sprøytemidler topper listen over stoffer vi frykter.  Alkohol havner langt ned på listen. Ut fra hva forskningen faktisk sier om skadepotensial, og hvor store mengder vi får i oss av de ulike stoffene, er dette et paradoks. Vi burde både hatt større kunnskap om hvilken påvirkning alkohol har på kroppen vår, slik at vi kan ta opplyste valg.

Et viktig poeng i episoden er at «dosen er giften». Altså at hvor mye man får i seg av et farlig stoff – vil ha alt å si for risikoen man utsetter seg for. Slik er det også med alkohol. Jo mer vi drikker, jo mer øker risikoen. Det er for mange godt nytt – fordi det betyr at hvert eneste glass man kutter, vil ha en effekt på helsen.

Derfor har vi et godt råd til deg som er opptatt av helse og sunnhet, og hva du putter inn i kroppen. Neste gang du er på butikken og vurderer om du skal lese deg opp på alle e-stoffene på varene – kan du vurdere å heller legge én øl mindre i handlevogna. Vi sier ikke kutt helt, men oppfordrer til å kutte litt for helsas skyld.