Vi behandler i dag et godt, omfattende og viktig dokument fra fylkesdirektøren. Jeg deler direktørens hovedbudskap om at økonomisk ansvarlig må ligge til grunn for framtidige budsjett. Likevel vil jeg påpeke at økonomiske måltall ikke må overstyre tjenesteproduksjonen. Vi må ikke glemme at fylkeskommunens hovedoppgave er å produsere gode tjenester for innbyggerne.

Fylkeskommunen må fortsatt jobbe med sitt omdømme. Jeg møter bla påstander om overadministrering og mange og kostbare politikere.

Direktøren varsler en gjennomgang av sin egen administrasjon. Det er klokt. Riktig volum, riktig kompetanse og riktig organisering vil være avgjørende både for tjenesteproduksjon, økonomistyring og omdømme.

Fylkeskommunen har en tydelig målsetting om en balansert utvikling i hele fylket. I den forbindelse føler jeg behov for å rope et varsko. Det er mange lokalsamfunn i fylket som sliter med betydelig nedgang i folketall og negativ utvikling i næringslivet. Marked og næringsliv bidrar sterkt i samfunn i vekst. Det offentlige må bidra sterkere i samfunn som sliter. Dette må også påvirke områder som kultur, tannhelse og kollektivtilbudet.

Jeg må også si noe om på fylkesveiene. Vi kan rett og slett ikke leve med den standarden vi ser i dag. Vedlikehold og opprusting må prioriteres betydelig opp i åra som kommer. Jeg føler nesten daglig at det er standarden på veiene jeg blir målt på som fylkespolitiker.

Er jeg blitt en misunnelig, sur gammel kall? Nei, jeg er ikke misunnelig, ikke sur, men er blitt ganske gammel. Jeg liker utvikling, elsker byggekraner i arbeid og ser at vi trenger flere fyrtårn. Men som politikere har vi et ansvar for alle, ja for helheten i fylket vårt. Derfor et varsko.