Vi er nå inne i en krevende og tøff tid med krig i Ukraina, energikrise i Europa og kraftig prisvekst her hjemme. Regjeringas viktigste jobb er derfor å sørge for rettferdig fordeling, utjevne sosiale forskjeller og sikre at flest mulig kan beholde jobben, når vi legger fram statsbudsjettet 6. oktober.

For å bremse prisøkningen i Norge må regjeringa redusere oljepengebruken. Det vil si at gode satsinger og prosjekter må bli satt på vent. Vi kan ikke bruke penger på alt vi skulle ønske oss, fordi det hadde økt etterspørselen etter varer og tjenester, og dermed bidratt til ytterligere prisvekst og raskere og høyere renteoppgang enn varslet av Norges Bank.

Renta er nemlig den desidert største utgiften for folk med lån. Derfor er det med renta i tankene vi nå gjør beinharde prioriteringer og strammer inn på pengebruken. Fire områder vi prioriterer i statsbudsjettet for 2023 er derfor:

  1. Trygghet for folks økonomi

  2. Gode velferdstjenester

  3. Arbeid til alle

  4. God beredskap for hele landet.

Vi må gjøre de tøffe valgene nå og sørge for trygg økonomisk styring for å sikre at vi kommer trygt ut på andre siden, sånn at folk får beholde jobben og har råd til å betale regningene sine.

Jeg mener det er avgjørende at det er en Arbeiderparti-ledet regjering som sitter ved roret nå. En regjering med geografisk og sosial omfordeling som et hovedprosjekt, også i et stramt budsjett. Et budsjett hvor de som har mest må bidra mer, som vil gi tilbake til de som trenger det mest. På denne måten kan vi bidra til økt trygghet for vanlige folks hverdagsøkonomi, ta vare på grunnleggende velferdstjenester, bidra til grønn industribygging og sikre at Norge står sterkere gjennom en urolig tid.