Det sies at det er kostbart å være fattig, og nå ønsker Heim å selge enda flere kraftaksjer. For å kjøpe bankaksjer.

I juni vedtok Heim kommunestyre å selge kraftaksjer for å bygge boliger. Men saken var så dårlig utredet at ingen skjønte om det dreide seg om 10 eller 17 millioner kroner. Salget var bakt inn i et annet vedtak, og inneholdt ingen utredning, og ikke et eneste tall.

Halsalista fremmet derfor en lovlighetskontroll, som fortsatt ikke er avgjort av Statsforvalteren. Men likevel er pengene allerede vedtatt brukt til UngBo-prosjektet, der målet er å bygge enkle boliger til ungdommer i kommunen.

Men Heim har brukt mer penger i år. I september vedtok vi å kjøpe tomta for det planlagte industriområdet på Stormyra. Men det ble lånefinansiert, og da vi lurte på hvorfor, var svaret fra kommunedirektøren «så man sannsynligvis ikke får noen lovlighetskontroll i hvert fall»!

Nå vil Heim støtte Hemne sparebank, og ønsker å kjøpe 50 000 egenkapitalbevis i en rettet emisjon. Det koster 5,25 millioner kroner. Men det kan ikke kommunen låne, og fondene er nesten tomme, så torsdag foreslår kommunedirektøren å selge enda flere kraftaksjer. Og denne gangen forsvares salget ved å vise til vedtaket fra juni, det som er sendt til lovlighetskontroll!

Vi får håpe kommunestyret ber om å få vite verdien av det vi selger, før vi selger det, denne gangen.