En omfattende budsjettprosess er satt i gang, med mål om å skape økonomisk balanse. Det har vært tunge tak og diskusjoner i det politiske miljøet, noe som er naturlig når man er tvunget til å gjøre så store grep. For å havne der vi MÅ være, er vi dessverre nødd til å gjennomgå endringer, og her er vi i samme båt. Det er ikke oss mot resten, politikere mot ansatte, Liabø mot Kyrksæterøra. På sikt vil alle i hele kommunen være tjent med at det tas grep nå. Med det budsjettforslaget som foreløpig ligger på bordet, går det hardt utover de aller fleste enhetene i kommunen. Vil også minne om at disse budsjettutfordringene ikke ville vært mindre om vi stod hver for oss som kommuner. Vi har summen av de inntektene hver kommune alene ville fått, å rutte med.

Vi må heller ikke glemme alt som har skjedd de siste årene, og som har bidratt til å løfte lokalsamfunn i hele Heim kommune. For bare noen uker siden var det åpningsfest i svømmehallen og idrettsanlegget på Liabø. Sykehjemmet sto nylig ferdig etter lengre tids renovering. På Ven er ny barnehage under oppføring. Vi fjerner også forslaget om å legge ned kjøkkenet på sykehjemmet på Kyrksæterøra, og velger å fortsette og ha kjøkkenet i full drift. Ikke bare gir vi beboere et godt og nødvendig tilbud, men vi unngår også oppsigelser av ansatte.  Forslaget om å legge ned drift av dagsenter på Liabø er kun midlertidig, og er basert på dagens behov.  Ifølge kommunedirektør kan kommunen tilby disse tjenestene innen ordinærdrift slik bruken er nå. Det er likevel viktig å ha med at det ligger inn i handlingsplanen i 2024 og 2025, og vi ønsker absolutt ikke å ta bort dette tilbudet, da vi vet svært godt hvordan den demografiske utviklingen vil påvirke behovet i framtida.  I tillegg har vi fått inn i budsjettet at fritidsklubben på Liabø fortsatt skal driftes, og «Kjør for livet» vil i det videre være et tilbud til ungdommer både på Kyrksæterøra og Liabø. Etterlengtede og sårt trengt læreverk på skolene, får vi også inn, om et noe mindre beløp enn behovet tilsier.

Så må vi også huske at det gjøres inngripende kutt også i administrasjonen, og det jobbes hardt for å skjerme de tjenesteretta tilbudene. Dette er ikke et forsøk på å legge ned deler av kommunen, det er et forsøk på å få hele kommunen opp på beina. Noe som har vært prioritet en for oss under denne prosessen, er å unngå oppsigelser. Kommunestyret er arbeidsgivere, og en oppsigelse fører svært mye negativt med seg. At folk blir arbeidsledige, går ikke utover bare den det gjelder, det kan gå utover hele familier, barn, den psykiske helsa osv. Derfor har vi hatt fokus på at denne prosessen ikke skal handle om oppsigelser, men omstilling. Vi vet at vi trenger mye arbeidskraft i tida som kommer pga den demografiske utviklingen, og vi må derfor strekke oss langt for å beholde arbeidskraft. Derfor mener vi at det grepet vi har gjort med å sette penger på et bundet omstillingsfond vil bli svært viktig i det kommende år.

Vi politikere har selv valgt å være en del av dette. Vi har sagt ja, til å stå på politiske lister nettopp fordi vi ønsker å bidra til at vår kommune skal bli en attraktiv kommune å bo i. Vi har samtidig satt oss i den posisjonen at vi må ta upopulære grep fra tid til annen, og vi må derfor tåle å stå i stormen. Men de siste to årene har vært svært utfordrende, og vi får ikke til dette om vi ikke løfter sammen med innbyggerne. Vi MÅ stå sammen om dette, det er ikke en kamp hvor en part skal vinne. Vi skal vinne dette i lag, og vi skal komme oss på beina og ut av Robek, med et sterkere fellesskap i ryggen. Da kan vi ikke svartmale vår nye kommune og alle politiske grep som blir tatt, vi må løfte hodet å se framover. Dette er vårt mål, og vi håper vi får med oss alle innbyggerne på det.