Politikerne i Rindal avsluttet fjoråret med å uttrykke fortvilelse, ja nærmest sinne, over at kommunen hadde brukt mye mer penger enn hva som var tilgjengelig på budsjettet. Ikke minst var reaksjonene sterke fordi politikerne ikke var blitt gjort klar over de store økonomiske utfordringene kommunen sto i, før det rett og slett var for sent. Med den økonomiske fasiten i hånd først på tampen av året, var det rett og slett for sent å få effekt av innsparingstiltak.

Heldigvis ble det ikke så ille som antatt. Kommunen klarte å lande fjoråret med et underskudd på 2,7 millioner kroner, som delvis ble dekt opp ved bruk av sparepenger, altså fondsmidler. Og da politikerne nylig møttes for å behandle regnskap og årsmelding for fjoråret, var det nesten jubel å spore blant politikerne. Og på mange måter går det an å forstå det, all den tid prognosene viste at resultatet fort kunne blitt mye verre.

Men det som er vanskeligere å forstå, er at politikerne nærmest jubler over at nå går alt så mye bedre. For sett utenfra, så er det ingen grunn til å være spesielt fornøyd. Kommunen har nemlig lagt opp til et negativt driftsresultat også i år, altså kommunen skal bruke mer penger enn den har på driftsbudsjettet. Det betyr at kommunen også i 2022 må tære på sparepengene, nærmere bestemt 2,8 millioner kroner. I tillegg til å budsjettere med millionunderskudd i år, så er det planlagt med negativt driftsresultat hvert år fram til 2024.

foto
Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Økonomisjef Henning Andersen uttalte til ST i forkant av kommunestyremøtet at kommunen har brukt av disposisjonsfondet, altså sparepengene, i flere år allerede for å dekke årlige underskudd. Han sier samtidig at det ikke er bærekraftig å styre med underskudd over flere år, underskudd som må dekkes opp av sparepengene. Høyres Magnar Dalsegg innrømmer overfor ST at det ikke er bærekraftig over tid å bruke fond for å få økonomien til å gå rundt. «Det kan ikke fortsette sånn,» sier han. Men samtidig sier han at: «én ting er hva som ligger i budsjettet, men det trenger ikke bli sånn.»

Å uttrykke noe sånt relativt kort tid etter at politikerne på tampen av fjoråret fikk sjokkbeskjeden om at regnskapstallene viste noe helt annet enn budsjettet, virker rett og slett naivt. Er det noe Rindal kommune, med politikerne i spissen, burde føle seg relativt trygge på etter det som har skjedd, så er det at regnskapet til slutt vil harmonere med budsjettet. Er man usikker på det fem måneder inn i året, så er det mye som tyder på at man verken har oversikt eller kontroll.