I torsdagens ST publiserer vi ei meningsmåling hvor vi spør om innbyggere i Heim kommune ønsker å reversere kommunesammenslåinga.

Bakgrunnen for initiativet er den politiske uroen som har vedvart over tid, hvor Halsalista med Einar Vaagland i spissen har uttrykt motstand mot sammenslåinga. Det er også en kjensgjerning at Vaagland har irritert store deler av det øvrige politiske miljøet i Heim, en irritasjon som kulminerte med et kommunestyrevedtak rettet direkte mot Vaagland.

Meningsmålinga viser at et knapt flertall av innbyggerne i gamle Halsa kommune ønsker løsrivelse fra Heim. Flertallet er imidlertid bare på fire prosentpoeng, noe som anses for ikke å være tilstrekkelig for å slå fastfast om det er et reelt flertall for det ene eller det andre. For å kunne stole helt og fullt på ei meningsmåling, må den vise mellom seks og ni prosentpoeng differanse, hvilket betyr at Norfakta-undersøkelsen ST har fått gjennomført, viser dødt løp i spørsmålet om løsrivelse.

Men det er all grunn til å legge vekt på hva innbyggerne i gamle Halsa mener om denne saken, i tilfelle det blir reist et formelt krav om løsrivelse. I disse dager foregår det nemlig en prosess i bykommunen Kristiansand, hvor regjeringa har overprøvd kommunestyret i Kristiansand sitt vedtak om å ikke tillate ei folkeavstemming i de gamle kommunene Sogndalen og Søgne. De ønsker å reversere kommunesammenslåinga, og vil med regjeringas vedtak kunne gjennomføre ei folkeavstemming. Det betyr at et eventuelt krav om folkeavstemming fra innbyggerne gamle Halsa kommune, fort vil ende i ei folkeavstemming, uavhengig av hva politikerne i dagens Heim måtte mene. Kristiansand-saken har nemlig satt presedens for det spørsmålet.

foto
Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Men det bør ikke bli noen folkeavstemming om løsrivelse i Heim. For det er ingen ting som tyder på at ei løsrivelse vil bli til det bedre verken for Halsa eller det som måtte være igjen av Heim. Meningsmålinga viser nemlig også at innbyggerne i Halsa er veldig delt. I den geografien som sokner til gamle Valsøyfjord valgkrets, har hele 71 prosent av innbyggerne svart at de ikke ønsker løsrivelse, mens i gamle Halsa valgkrets svarer kun 26 prosent på det spørsmålet. En løsrivelse vil derfor trolig bety «borgerkrig» i Halsa.

Derfor bør alle i Heim legge spørsmålet om løsrivelse død. I stedet bør både politikerne og innbyggerne i Heim nå stå sammen i arbeidet med å bygge en best mulig Heim kommune. Og første post på arbeidslista, bør være å bedre det politiske klimaet. Det innebærer at alle jobber for Heim kommune, ikke mot!