Norsk industriutvikling AS har, slik ST har beskrevet i en rekke artikler, rettet øynene mot Orkland. Selskapet arbeider nå med å få på plass regulering av ei gigantisk tomt for grønn industri i Ustmarka. Den aktuelle tomta er på 6000 dekar, et areal som faktisk er større enn Trondheims bysentrum.

Hovedeier av Norsk industriutvikling er Valinor AS. Selskapet har hovedsete i Stavanger, og har lang erfaring med investeringer i bærekraftig næringsliv og fornybar energi. Årsaken til at Valinor nå har rettet blikket vekk fra Rogaland og mot Midt-Norge og Orkland, er strømprisen. Tilgangen på nok kraft, og ikke minst de lave strømprisene i Midt-Norge sammenlignet med sør i landet, oppgis å være hovedgrunnen til at selskapet nå satser i Orkland.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Det er lett å forstå. I dagens ST kan du lese at daglig leder i Norsk industriutvikling, Arne Fredrik Lånke, har satt opp et regnestykke som viser hvilke enorme forskjeller strømprisen utgjør på driftskostnadene til en større industriaktør i Norge. Lånke har tatt utgangspunkt i en batterifabrikk med et årsforbruk på én TWh, som med strømprisen i Midt-Norge i juli ville ha måttet ut med 23 millioner kroner i årlig strømregning. En tilsvarende fabrikk i Sør-Norge ville ha måttet betale hele to milliarder kroner i strøm. Går man til Tyskland, ville årsprisen ha ligget på tre milliarder kroner med strømprisen som har vært i juli.

Dette sier noe om hvilket enormt fortrinn Trøndelag nå har når det kommer til framtidige industrietableringer. Samtidig sier det noe om sårbarhet. Slik strømprisen i Norge og Europa har utviklet seg, måtte en batterifabrikk i Sør-Norge hatt utsikter til et overskudd på nærmere to milliarder kroner, for å i hele tatt klare å håndtere dagens ekstraordinære strømpris. Med tanke på at ekspertene mener strømprisen vil stige enda mer utover høsten og vinteren, vil regnestykket se enda verre ut. En batterifabrikk i Sør- Norge ville trolig gått konkurs med slike premisser. Samtidig vil ei tilsvarende etablering i Midt-Norge nærmest være avhengig av at det ikke bygges ut overføringskabler som kobler landsdelen sammen med prisregimet sør i landet. For da vil man kunne se astronomiske strømpriser også her.

Derfor er det helt nødvendig at regjering og storting finner løsninger og innretninger som gir en lavere og mer stabile og forutsigbare strømpriser i hele landet. På veien dit, må kraftproduksjonen økes betydelig. Den økninga må i all hovedsak skje i Sør-Norge.