Hvem ligger på inntektstoppen?

Det kan du finne ut på vårt interaktive "skattekart".
Distriktet rundt

Ved å klikke deg inn på kartet, kan du finne en visualisert oversikt over hvem som ligger inntekts-, formue- og skattetoppen.

Du vil kunne zoome deg ut og inn som du ønsker, og velge lister for fylket og for alle kommunene i distriktet vårt.

Du kan også klikke deg inn på det enkelte postnummeret, og velge mellom lister for inntekt og formue.