Veldig mye friskere på ett år

  Foto: Illustrasjon

Distriktet rundt

Sykefraværet

Sykefraværet for andre kvartal i år er nettopp offentliggjort av Nav. Tallene viser at tre kommuner i STs nedslagsfelt skiller seg ut.

Snillfjord og Orkdal er to kommuner som både har et lavt sykefravær sammenlignet med fylket for øvrig, og i de samme kommunene er det også en stor nedgang siden andre kvartal i fjor.

I Rindal derimot er det ikke så oppløftende tall. I samme periode hadde Rindal den høyeste ledigheten i hele Møre og Romsdal, og har opplevd en relativt kraftig økning det siste året.

Her er tallene for STs kommuner. Sykefraværet er oppgitt i prosent, med prosentvis endring fra 2. kvartal i fjor:

Snillfjord: 4,4 (-30,5)

Orkdal: 4,5 (-26,4)

Agdenes: 4,9 (-7,3)

Rennebu: 5,0 (-3,1)

Hemne: 5,1 (-10,5)

Skaun: 5,6 (-16,6)

Meldal: 5,9 (+4,3)

Rindal: 6,8 (+25,0)


Snitt Trøndelag: 5,1 (-6,2)

Snitt Møre og Romsdal: 5,3 (-1,9)

Snitt hele landet: 5,0 (-4,1)

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300