Plakettfest for 4H i Trondheim

Lørdag 2. februar var det plakettfest for 64 plakettmottakere i 4H Trøndelag i Trondheim.

Brorparten av disse mottakerne av 4H-plaketten hører til i Skaun, Orkdal, og Snillfjord.  Foto: 4H

Distriktet rundt

For 4H-ere fra Bindal i nord til Glåmos lengst sør ble det en høytidelig feiring med utdeling ved fylkesmannens Landbruksdirektør Tore Bjørkli og påfølgende festmiddag med taler. Dette er uten sidestykke det mest høytidelige arrangementet i 4H Trøndelag gjennom året.

Landbruksdirektør som plakett-utdeler

Bunad- og dresskledde, stolte og glade over fullført løp i 4H, var 64 plakettmottakere med familie og venner samlet på Thon Hotell Prinsen sist lørdag, for å overvære historiens første plakettutdeling i 4H Trøndelag.

Folkemusiker Ingvild Blesterdalen fra Verdal satte tonen med sin bunadskledde fiolin – hardingfela og gitar, før Landbruksdirektør Tore Bjørkli inntok scenen. Han oppfordret i sin tale, ungdommen til å gå inn i framtiden med hele seg og ta med seg alt de er videre i livet som studenter og arbeidstakere. Respekt for natur og friluftsliv, og være med på å utvikle trønderbygdene var verdier Tore fremhevet.

For å få 4H-plaketten må man ha gjennomført og fått godkjent i alt 7 4H-prosjekt over minst 7 år. Gjennom styrearbeid, prosjektarbeid og deltakelse på kurs og ulike leirer, får medlemmene mulighet til å utvikle seg selv, og en 4H-er som har fullført 4H-programmet sitter inne med mye kunnskap og erfaring om samarbeid på tvers av aldersgrupper, møteledelse og medlemsdemokrati. I tillegg deltar mange 4H-ere på kurs og leirer både nasjonalt og internasjonalt, og får på den måten en enestående anledning til å knytte nye vennskapsbånd og kontakter. Plakettmottakerne har mulighet til å fortsette sitt frivillige engasjement i 4H som alumnmedlemmer i sin moderklubb og/eller i STÆA og NTAK. Totalt 95 4H-erer gjorde seg fortjent til 4H-plaketten i 2018.

Mange gratulanter

Styrerepresentant i fylkesstyret i 4H Trøndelag, Siri Hokstad fra NTAK (Alumnklubben), var første gratulant.

— 4H har gitt meg stor selvutvikling og gjort meg trygg på meg, derfor står jeg her i dag og gratulerer dere på vegne av fylkesstyret, sa Hokstad.

Rørende tale fra plakettmottaker

Sara Eline Malmo Farbo fra Malmen 4H i Verran holdt tale på vegen av plakettmottakerne.

— Det er vanskelig å forklare når folk som spør hva 4H er. 4H er så mye, sa Farbo og ramser opp en hel del minner og legger til: -De jeg har blitt kjent med gjennom min tid i 4H er ikke venner – de er familie. Hun rettet på vegne av alle en stor takk til foreldrene, ansatte og alumner – uten dere hadde ikke dette vært mulig.

Stolt 4H-mamma og takk for maten

— Ta med dere det dere har lært i 4H og vis det fram med stolthet, sa Kari Haug Gjønnes, 4H-mamma og mangeårig rådgiver i Fjellvåken 4H. Vi har vært på leir og hatt mygg som krydder på potetstappa, stått i vaske kø og fått nye venner. Flira masse, og fått store nettverk. Det dere har lært gjennom prosjektarbeid settes høyt i arbeidslivet, det dere har med dere av sosiale ferdigheter og engasjement er minst like viktig, fremhevet Gjønnes. I kveld var det høy og god standard på 3-retteren vi fikk på hotellet. Hun roste hotellet for god mat og effektiv servering av nærmer 200 personer.

Fullendt 4H-løp er starten på alumnlivet

Håkon Rønvik og Merete Holm Anderssen fra STÆA, benyttet anledningen til å gjøre plakettmottakerne klar over sine muligheter som alumner.

— Det finnes to typer alumner, de som deltar på arrangement for å være sosiale og ha det moro og de om engasjerer seg for å skape treffpunkt og anledninger til moro og læring. Her er det mange treffpunkt i løpet av året, så bare å henge seg på for å ha det morsomt lenger!

Festmiddagen ble avsluttet med 4H-løftet og felles fotografering av kveldens hovedpersoner.

4H-ere fra ST-land

Fra Skaun var disse til stede:

Therese Melby Belsvik fra Buvik 4H, Arnt Ola Mo fra Ekornet 4H, og Vetle Bustad fra Gaupa 4H.

Fra Orkdal var disse til stede:

Helle Solana Blomli, Ellen Snildalsli, og Knut Inge Gjønnes fra Fjellvåken 4H, Malin Westerlund, Martin Hoston Einan, og Elias Lipphardt fra Hoston 4H, og Siri Haugen og Kristine Kvålsvoll fra Svorkmo 4H.

Fra Snillfjor var disse til stede:

Linn Røvik og Kim Erik Sæther Halsen fra Havørna 4H, og Karen Berdal og Trine Elise Berdal fra Vennastranda 4H.