Barnehagene vil gi deg svar

Distriktet rundt

«Jeg lurer på...». Det er slagordet for Barnehagedagen 2019. Den er på tirsdag. Da skal barnehager landet over viser hvordan de jobber med å ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet.

Bakkely barnehage i Hemne er én av barnehagene som åpner dørene denne dagen.

Øker forståelsen

— Det er fortsatt for dårlig kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene, både blant politikere, foreldre og andre. Derfor har vi også invitert formannskapet til å besøke oss på selveste barnehagedagen, sier enhetsleder Randi Vaagan.

Utdanningsforbundet skriver følgende om barnehagedagen:

— Barnehagen er en del av det samlede utdanningsløpet, og vi har et felles utdanningspolitisk mål at alle barn skal få et likeverdig og godt pedagogisk tilbud i barnehagen. Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter – der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende. Barnehagedagen kan bidra til å øke forståelsen for barnehagens innhold, de ansattes arbeid og hva som skaper en god barnehage.

Siden 2005

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, første gang i 2005.

Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som står bak Barnehagedagen.