Heim-kommuner på topp og bunn

  Foto: Illustrasjon

Distriktet rundt

Hemne har den laveste arbeidsledigheten av STs kommuner, og har den tredje laveste ledigheten i hele Trøndelag i mai. Kun Røros og Høylandet har lavere ledighet. Samtidig er Hemnes kommende ektefelle Halsa blant de kommunene med høyest ledighet i Møre og Romsdal.

Dette kommer fram av den månedlige oversikten om ledighet fra Nav, som melder at det er 190 færre ledige i Trøndelag i mai i år enn i mai i fjor. Nedgangen tilsvarer 1,7 prosent.

ST-kommunene

Her er tallene for STs kommuner rangert etter ledighet i prosent, med antall helt ledige i parentes:

Hemne: 0,9 (19)

Rennebu: 1,1 (14)

Agdenes: 1,1 (9)

Rindal: 1,2 (12)

Skaun: 1,3 (56)

Orkdal: 1,7 (104)

Snillfjord: 1,7 (9)

Meldal: 1,8 (36)

Halsa: 3,3 (25)

---

Trøndelag: 1,7 (4210)

Møre og Romsdal: 2,0 (2777)

Hele landet: 2,1 (59 813)

Agdenes mest ned

Agdenes har den største nedgangen fra mai i fjor med 31 prosent færre ledige. I Meldal og Skaun er nedgangen 28 prosent. Til tross for svært lav ledighet i mai i år, har Hemne en økning med 12 prosent.

Rindal har en økning på 100 prosent, men det er litt «misvisende» prosentregning i og med at det var 6 ledige i fjor mot 12 i år.