Din innsats kan gi andre et bedre liv

I neste uke blir alle over 18 år invitert til å delta på en viktig helseundersøkelse.

Fannrem legesenter er blant de mange legekontorene som tar hånd om folks helseplager. Nå håper man at den store helseundersøkelsen skal gi verdifull informasjon som igjen kan brukes i arbeidet for bedre folkehelse. 

Distriktet rundt

18. oktober inviteres alle innbyggere over 18 år i hele Sør-Trøndelag til å bli med i den store helseundersøkelsen i Trøndelag (Hunt).

Maks en halvtime

- Spørreskjemaet tar maks en halvtime å svare på. Det er en halvtime som kan bidra til viktig helseforskning og bedre folkehelsearbeid der du bor, sier ordfører i Orkdal, Oddbjørn Bang. Han oppfordrer alle til å delta i undersøkelsen.

Alle mellom 18 til 75 år vil få en sms med lenke til spørreundersøkelsen. Er du over 76 år, vil du få invitasjonen, samt spørreundersøkelsen, tilsendt på papir i posten.

Stor betydning

Siden 1984 har 140 000 nordtrøndere deltatt på i alt fire tilsvarende undersøkelser.

Det har ført til at man har innhentet en av verdens mest betydningsfulle samlinger av helsedata om en befolkning. Nå inviteres 260 000 trøndere i sør til å delta, og innbyggere i STs kommuner er blant disse.

Dataene som samles inn i den store undersøkelsen, vil bli benyttet til omfattende forskningsaktivitet på helse, medisinsk behandling og forebygging av sykdommer.

Bredt sammensatt

Undersøkelsen sikrer samtidig viktige forskningsdata til folkehelsearbeidet i hver enkelt kommune. I tillegg gir den også uvurderlig kunnskap om innbyggernes helse, som er helt nødvendig i samfunnsplanleggingen.

Det er Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, KS, og Hunt forskningssenter ved NTNU som står bak denne store utvidelsen av helseundersøkelsen.

Hjelpesentre

Det vil være mulig å få hjelp til å fylle ut spørreskjemaene. Man kan blant annet henvende seg til servicetorgene på de enkelte rådhusene.

Det er også opprettet en direkte hjelpetelefon på nummer 412 80 018.

Kostholdet er blant det som det vil bli spurt om i helseundersøkelsen. 

Blant temaene det blir spurt om, er psykisk helse, kosthold, smerter, røyking og alkohol.

Anonymt

Selve datainnsamlinga gjøres av Hunt forskningssenter som lagrer og forvalter dataene. All informasjon fra spørreundersøkelsen er konfidensiell, og alle som jobber med Hunt-data har signert taushetserklæring.

Data vil bli lagret i lukket dataløsning uten oppkoblingsmuligheter til internett. Informasjonen skal kun benyttes til helseforskning og statistikk, og alle data blir avidentifisert før de tas i bruk.