Agdenes med i barnevern-samarbeid

I tre år har Orkdal og Meldal hatt felles barnevernstjeneste. Fra 1. oktober kommer også Agdenes med.
Agdenes

Når Agdenes er på plass i det interkommunale samarbeidet, vil barnevernkontoret bestå av ti årsverk. Ellen Wahlmann er nylig ansatt som leder for kontoret, og tiltrådte midt i august.


Wahlmann har 15 års erfaring både fra det fylkeskommunale og statlige barnevernet. Hun er bosatt i Orkdal.


Barnevernet har ofte fått medieoppslagene sine på dramatiske saker, der barn blir tatt med makt fra foreldrene sine. Wahlmann understreker at virkeligheten er en helt annen.


– Den viktigste oppgaven for oss er å hjelpe foreldre til å klare omsorgsrollen sin. Det er bare i ytterst få tilfeller at det ender med omsorgsovertakelse. Og da er svært mye annet prøvd på forhånd.


Det interkommunale barnevernkontoret har lokalene sine i rådhuset i Orkdal. Jørgen Indergård, som leder seksjonen for læring og mestring, betegner sammenslåingen som et eksempel på at interkommunalt samarbeid kan fungere godt.


– I og med at vi er blitt flere ansatte samlet, har vi greid å skape et bedre faglig miljø. Det er også lettere å drive kompetanseheving på et større kontor. Vi er dessuten blitt mye kjappere med saksbehandlingen, og greier å holde oss innenfor fristene som er satt av staten, sier Indergård.


Barnevernstjenesten merker at sammenslåingen har hatt en positiv effekt også på rekrutteringen.


– Vi opplever at vi får mange søkere når vi lyser ut stillingene. Sist fikk vi 15-16 søkere på en vikarstilling. Jeg tror dette har slått positivt ut for alle kommunene som er med. Det er blitt lagt merke til i distriktet at vi er slått sammen til et veldig profesjonelt kontor. Det bidrar til at det er blitt lettere for oss å trekke til oss folk.


Dette er faktorer som også brukerne vil oppleve som positive. De får et mer profesjonelt barnevern å forholde seg til. Dermed er risikoen for at det blir fattet feil avgjørelser, atskillig lavere. Og man slipper å måtte forholde seg til naboen i kontakten med barnevernet.


– I små kommuner er det gjerne slik at saksbehandleren ofte er nabo med den det handler om. Det blir litt vanskelig når «alle kjenner alle». Det er ikke like lett å takle det bestandig. Vi jobber derfor bevisst for at brukerne skal få en saksbehandler som ikke kommer fra deres eget nærmiljø.


Catharina Morken