Må øke sjansen for fiskelykke

Sjansen for å få fisk er for liten i Orkla. Det er den viktigste årsaken til at grunneierne vil sikre seg laksen som blir fanget i sjøen. I konkurransen med elvene på Island og Kolahalvøya, taper Orkla og Gaula.

Mens sportsfiskerne søker fiskelykken i Orkla, arbeider «Orklakameratene» sammen med andre grunneiere i Trøndelagselvene med et mål for øye. Å sikre seg laksen fra notfiskerne i framtida. Rune Krogdah og Arne Nielsen i Orkla Fellesforvaltning. I midten Reinert Aakerholm, leder i Nedre Orkla Elveeierlag. 

Distriktet rundt
Til tross for tre rekordår i Orkla, kan sportsfiskere stå i elva i en til to uker uten å få napp. På Island og på Kola er gjennomsnittsfangsten to til tre fisk i døgnet.
Sportsfiskeren betaler like mye for å fiske i Norge som i de øvrige land.

Opplevelse

- Etter mange år med sportsfiskere som gjester har jeg forstått at det ikke nødvendigvis er størrelsen eller mengden fisk som teller. For de aller fleste sportsfiskere er det opplevelsen av å kroke og å kjøre fisken som betyr noe.
- Denne opplevelsen og naturopplevelsen rundt vil de gjerne betale for. Gjennom å øke oppgangen av laks i elva øker vi fiskeren sjanse til å få fisk, og vi sikrer produksjonen av yngel, sier Reinert Aakerholm.

Norge sist ute

Bortsett fra en del fangst av laks i farvannene utenfor Irland, er Norge det siste landet hvor det drives yrkesfiske etter laks i sjøen.
I så å si alle land med atlantiske laksestammer i elvene er rettighetene til sjøfiske opphørt gjennom oppkjøp og stans i fisket.

Medspiller

Grunneierne i trøndelagselvene har en stor og viktig medspiller på laget i arbeidet med å sikre oppgangen av laks. Nemlig North Atlantic Salmon Fund. Islendingen Orri Vigfuson er superidealist i kampen for å redde atlanterhavslaksen.
Det er en kjensgjerning at bestanden har sunket dramatisk de siste tiår. I dette arbeidet har Vigfuson allierte seg med mektige og rike likesinnede. Resultatet er blitt et fond på flere hundre millioner kroner.

Stor betydning

- Hvor stor betydning sjølaksefiske har på bestanden gir elver på Island klare signaler om. Etter at notfisket opphørte, gikk produksjonen av yngel opp det mangedobbelte, og fangstene deretter. Vi kan ikke garantere dobbelt så mye laks i Orkla om notfisket opphører.
- Det avhenger ikke minst av naturgitte forhold i havet. Men vi tror tiltaket kan føre til at trøndelagselvene blir de beste lakseelvene i Norge. Samtidig som vi får enda mer gytelaks opp i Orkla. For vanligvis fanges bare en tredjedel av laksen som vandrer opp i elvene, sier Reinert Aakerhold i Nedre Orkla Elveeierlag.