BU-pris til Buan

Innovasjon Norge har tildelt Buan Gård på Fannrem Bygdeutviklingsprisen i Sør-Trøndelag for 2004. Vinneren scorer høyt innenfor alle de kriteriene som er vektlagt.

Ivar Buan og Buan Gård er tildelt Sør-Trøndelags BU-pris for 2004. 

Distriktet rundt

Lønnsomhet, sysselsetting, utnytting av lokale ressurser, ringvirkninger i lokalsamfunnet, nyskaping og kreativitet. Dette er de viktigste kriteriene i tildelingen, og Buan Gård - sørvest på Fannrem med utsikt over dalen - får høye poengsummer på alt dette.

Lærer med erfaring

Han har siden oppstarten i 2001 utviklet flere typer omsorgstjenester.

«Å bygge selvtillit og gi positive opplevelser av mestring, er det viktigste arbeidet som blir utført på gården», heter det blant annet i begrunnelsen.

Selv har Ivar Buan bakgrunn som lærer og mange års erfaring med barn og ungdom. Med på laget har han til sammen ti ansatte med bred kompetanse og allsidig erfaring. Juryen har merket seg at - sitat: Alle legger seg i selene for å bistå brukerne av Buan Gård på beste måte.

Buan Gård - det bærer bud om gårdsdrift. Men prisen er tildelt for måten gården, med 150 dekar jordbruksareal, er utnyttet i tilleggsnæringen.

«Stor arbeidsinnsats fra Ivar Buan og staben på gården har sammen med midler fra bygdeutviklingsfondet gitt Orkdal kommune en blomstrende kompetanseintensiv omsorgsbedrift», går det videre fram av begrunnelsen for pristildelingen.

Til landsfinalen

Bygdeutviklingsprisen for Sør-Trøndelag er på 25 000 kroner. Selve prisen blir tildelt under ei tilstelning på Bårdshaug Herregård 9. februar.

Og nå er Buan Gård også med i selve «landsfinalen»: Vinnerne fra fylkene skal nå konkurrere om den nasjonale bygdeutviklingsprisen på 50 000 kroner.

Det lyktes ikke ST å komme i kontakt med ildsjel Ivar Buan for kommentar til prisen i går ettermiddag.