Offentliggjorde navn i barnevernssak

I postjournalen til Meldal kommune sto fullt navn på en person som er involvert i en barnevernssak. Trolig lå navnet ute i flere dager.
Distriktet rundt

Den konkrete saken gjelder postjournalen for en dag i desember i fjor, der fullt navn på personen saken angår kommer fram. Tema er både personlig, sårbart og ømfintlig, nemlig barnevern og rett til samvær med barn.

Meldal har i likhet med de aller fleste kommuner postjournalen utlagt på internett via sine hjemmesider.

Er fjernet

I postjournalen er det anført at dokumentet er gradert etter offentlighetslovens paragraf 5A og merket med bokstaven U - det vil si det er unntatt offentlighet, men i dokumentbeskrivelsen kommer altså navnet likevel fram. All korrespondanse, til sammen tre brev, er inngående post fra NN til Meldal kommune. Selve innholdet i brevet går ikke fram av postjournalen, da alle dokument i offentlige postjournaler må etterspørres, og uvedkommende ville ikke fått innsyn i denne saken ved å kontakte Meldal kommune.

Dokumentet er nå fjernet fra postjournalen, men ST har utskrift fra journalen den aktuelle dagen i desember 2004.

Legger seg flat

Leder for utvikling og drift, Morten Rødningen, uttaler seg på vegne av Meldal kommune i saken i rådmannens fravær. Han beklager det hele.

- Jeg beklager og vi legger oss flat for at noe slikt er skjedd, sier Rødningen, og understreker at han ikke kjenner detaljene i saken.

- Hvor lenge lå navnet ute på nettet?

- Det kan jeg ikke svare eksakt på, men antar at det lå ute noen dager.

Han forklarer hva som mest sannsynlig har skjedd på denne måten:

- Når vi registrerer post i postjournalen, har vi et emnefelt. Her er det to linjer, der den informasjonen som føres i linje én kommer ut til offentligheten, mens det som føres i linje to ikke kommer ut. Her har trolig navnet beklageligvis havnet i linje én. Dette som ei forklaring, ikke som ei unnskyldning, sier han.

Skjerper rutinene

Det er nå servicekontoret som har ansvar for all informasjon ut til publikum i Meldal, internett inkludert.

- Vi må skjerpe rutinene og kvalitetssikre enda bedre det som legges ut på nett. Jeg vil anta at den ansvarlige for servicekontoret nå tar en ekstra sjekk for å hindre at noe lignende skjer igjen, sier Morten Rødningen.