Slåss for orklalaksen

- Det er jo bare penger. Det sier Orri Vigfusson. Den internasjonale lakseforkjemperen og vodkaprodusenten har gitt en halv million i bidrag til Elvene i Trondheimsfjorden. Alt tyder på at de fleste laksenøtene ikke går i sjøen til sommeren.

Orri Vigfusson fra Island er en kjent og ivrig forkjemper for den nordatlantiske laksen. (Foto: NASF) 

Distriktet rundt

«This is only the beginning» Orri Vigfusson snakker med ST på telefonen fra Island, og lover at mer penger kan bli aktuelt neste år. Islendingen har vært laksens frelser på Island, Færøyene, Grønland og Skottland. Her har nesten alt sjøfiske med garnredskap opphørt. Vigfusson presiserer at en halv million kroner ikke er spesielt mye penger, og at penger er penger. Laksen er viktigere. Pengene kommer fra North Atlantic Salmon Fund. De er samlet inn blant idealistiske lakseforkjempere over hele verden, og spesielt i Europa.

Til Orkla

Islendingen som vil kjempe for orklalaksen og all annen laks i elvene i Trondheimsfjorden, har fisket i Gaula tidligere. Han har kjørt med bil opp orkladalføret og forteller til ST at han husker ei idyllisk elv i et naturskjønt landskap. Han sier at han håper å få prøve fiskelykken i Orkla i år eller neste år. Vigfusson fra Island har brukt det meste av sitt voksne liv til å sikre den nordatlantiske laksestammen. Laksefondet har gitt midler til oppkjøp av rettigheter for sjøfiske etter laks i mange land.

Ikke sjøfiske

- Laksen er viktigere enn penger. Dessuten betyr jo laks i elvene også mer verdiøkning for grunneierne og lokalmiljøet. Mitt håp er at tiltaket i Trondheimsfjorden skal bli det første, men ikke det siste tiltaket for laksen i norske elver. Målet på sikt er at å gjøre alle norske fjorder fri for redskap som fanger laksen på sin gytevandring, sier Vigfusson. Han innrømmer at han ikke er spesielt glad for at hans bigeskjeft som vodkaprodusent får så stor fokus.

Stor betydning

I samtlige land der sjølaksefisket er opphørt, er fangspotesialet i elvene økt betraktelig. Dette har stor betydning økonomisk også på Island. I Norge er salg av fiskekort i laksevassdrag anslått til mellom 400 og 500 millioner kroner i året. Men en undersøkelse foretatt av Norges Skogeierforbund og Reisebedriftenes Landsforbund anslår at det i Norge ligger potensial for å øke realverdien av tilleggstjenester til laksefiskerne fra anslåtte 945 millioner kroner til godt over 1,6 milliarder kroner. Sportsfiskerne betyr mye ikke minst for Trøndelag. Men først må sportsfiskerne ha større sjanser for fangst enn gjennomsnittlig et napp i uka. Det er det vanlige i Orkla i dag.