- Innfør fang og slipp i Orkla

Brødrene Trond og Knut Syrstad i Meldal kaster to hete forslag inn i debatten om framtida for laksen: Statlig styring av laksebestandene både i elv og sjø, og innføring av fang og slipp i Orkla.

Trond Syrstad i Team Syrstad ( i midten) mener tida er over da sportsfiskerne kan fiske så mye laks de ønsker. Han ser også for seg en strengere nasjonal styring av fisket, både i elv og sjø. Arkivfoto 

Distriktet rundt

Innføring av fang og slipp bør vurderes i Orkla og alle norske lakseelver. Trond Syrstad i Meldal mener det er framtida for orklalaksen. Syrstad mener også at laksebestanden bør styres nasjonalt.

- I Norge har vi lover som setter forbud mot å plukke moltekart. Men ingen lov mot å fiske og å slå i hjel en brun laks i Orkla. Laksen er en så skjør og sårbar ressurs at vi er nødt til å begynne å tenke annerledes.

- Jeg har fisket på Kola, i Alaska, England og i Argentina. I alle land har de innført begrensninger i form av såkalt fang og slipp. Jeg sier ikke at sportsfiskerne ikke skal få ta en laks til en middag, eller til et festmåltid ved elva. Men en storlaks er nok.

- I utlandet rister de vantro på hodet når vi forteller at vi drar på land laks etter laks, og slår den i hodet med en stein, sier Trond Syrstad, som sammen med bror Knut driver fluefiskeskolen Team Syrstad i Orkla.

Ekstra kort

Trond Syrstad går til kraftig motmæle mot kritikken fra Sør-Trøndelag Jeger og Fiskeforbund mot Trondheimsfjordkortet. En egen særavgift for å finansiere laksenotavtalen i Trondheimsfjorden.

Syrstad tviler på at sportsfiskerne vil reagere på en hundrelapp eller to, eller at et slikt kort skremmer bort turistfiskerne.

Har Orkla

- De som uteblir på grunn av et par hundre kroner verdsetter ikke sitt sportsfiske og sin livsstil. De burde være glad for å bidra til fellesskapet for å sikre laksens framtid.

- De fiskere vi har bruk for er de som kommer hit med familien, for å være her ei uke eller to. Utfordringa for grunneierne og for turistnæringa i dalføret ligger i å legge til rette et tilbud for disse familiene.

- Vi sier at Norge har oljen. Orkdal, Meldal og Rennebu har Orkla. Tenk deg dalføret vårt uten Orkla og laksen, sier Trond Syrstad.

Trond Syrstad mener vernet om laksestammen er så viktig at det egentlig er en statlig oppgave. Hvis ikke fangst og forvaltning skal styres av myndighetene, innebærer det at grunneierne går foran med et godt eksempel.

Bidrag

Hvis ikke rettighetshavere i elv og sjø greier å holde orden i regnskap for fiskeutleie, fangstoppgaver og rapportering, hadde det beste vært en nasjonal overstyring med strenge regler for fangst, mener Syrstad.

Grunneierne har den aller viktigste oppgaven med gi forvaltningen troverdighet. Selv har Trond Syrstad et håp om å kunne drive fluefiskeskole i Orkla til han blir pensjonist og Trond Syrstad sier at Team Syrstad gladelig betaler 20 000 i de fem årene laksenotavalen gjelder.

Versting

- Jeg har selv vært en versting når det gjelder å dra laks etter laks opp av elva, med sluk, reke og mark. Men den tida er over. Orkla skal fortsatt være ei elv hvor folk flest kan fiske.

- Men tre eller fire laks i døgnet er historie. Etter å ha besøkt de fleste berømte laksevassdrag i Europa, USA og Sør-Amerika, er tilbakemeldingene de samme. Alle har de en eller annen form for vern av laksen. Fang og slipp er utbredt uansett hvor du kommer, sier Trond Syrstad til ST.